Odgovor: Ne glede na to, da pogodbene kazni niste določili, lahko subsidiarno zahtevate odškodnino za zamudo z izpolnitvijo, ki je v primeru dogovorjene pogodbene kazni ne bi mogli. Dokazati morate, da vam je nastala škoda zaradi zamude z izpolnitvijo ter vzročno zvezo med škodo in zamudo.

Vprašanje: Zaradi nepravočasne izpolnitve obveznosti izvajalca sem uveljavljal pogodbeno kazen za zamudo. Škoda, ki mi je z njegovo zamudo nastala, pa presega višino pogodbene kazni. Ali lahko dodatno uveljavljam povrnitev celotne škode?

Odgovor: Poleg pogodbene kazni za zamudo lahko zahtevate še razliko do polne odškodnine za zamudo, če dokažete škodo zaradi zamude, ki presega višino pogodbene kazni ter njuno vzročno zvezo.

Mag. Boštjan J. Turk