Odgovor: Seveda. V skladu z obligacijskim zakonikom je podjemnik (obrtnik) dolžan izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla, izvršiti pa ga mora v določenem (dogovorjenem) času, če tak čas ni bil dogovorjen, pa v razumnem roku. V primeru, če ste se dogovorili, da je rok bistvena sestavina pogodbe, obrtniki pa so z dokončanjem del zamujali, lahko celo odstopite od dogovora (pogodbe) in zahtevate povrnitev škode. Tudi če se niste dogovorili, da je rok bistvena sestavina pogodbe, lahko odstopite od pogodbe in zahtevate povrnitev škode, če zaradi nastale zamude nimate več interesa za izpolnitev pogodbe. Tudi če imate interes za izpolnitev pogodbe, pa lahko seveda od obrtnikov zahtevate izplačilo odškodnine za škodo, ki vam je nastala, ker hiše niste mogli uporabljati. V prihodnje vam priporočam, da se z obrtniki dogovorite za plačilo pogodbene kazni v primeru zamude.

Vprašanje: Pred časom sem se z obrtnikom dogovorila za gradnjo nadstreška za vozilo. Podpisala sva pogodbo, v kateri sva se dogovorila za plačilo pogodbene kazni v višini 500 evrov v primeru zamude. Obrtnik je z deli res zamudil in še zamuja, in sicer za več kot dva tedna. Zanima me, ali lahko od njega zahtevam, da delo dokonča in hkrati plača pogodbeno kazen.

Odgovor: Da. V primeru, da dolžnik (obrtnik) zamudi z izpolnitvijo obveznosti, lahko od njega zahtevate tako izpolnitev obveznosti kot tudi plačilo pogodbene kazni, vendar pa ne v vsaki pravni situaciji. Če boste denimo sprejeli izpolnitev obveznosti z njegove strani, pa mu ne boste nemudoma sporočili, da vztrajate tudi pri plačilu pogodbene kazni, potem ne boste več mogli zahtevati, da vam obrtnik plača tudi pogodbeno kazen zaradi zamude. Opozoril bi vas tudi na možnost, v skladu s katero lahko obrtnik na sodišče poda zahtevo za zmanjšanje pogodbene kazni, sodišče pa jo lahko zmanjša, če oceni, da je ta glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti nesorazmerno visoka.

mag. Boštjan J. Turk