Ureditev križišča Litijske ceste in Ceste 13. julija z varnim prehodom za pešce je neznatna, a za Sostro še kako pomembna naložba. Zato še toliko bolj bode v oči, kako dolgo že krajani opozarjajo na problem varnega prečkanja Litijske ceste in kako dolgo sta si država in občina vzeli za njegovo rešitev.

Prehod za pešce bi bil za kraj zelo pomemben, večji del poselitve je namreč skoncentriran severno od Litijske ceste, zato mora večina krajanov s tega območja prečkati Litijsko cesto, da bi peš po Cesti 13. julija prišli do tamkajšnje osnovne šole ali pokopališča. Pred tem križiščem sta tudi avtobusni postajališči, kar le še povečuje nevarnost, da bi pri prečkanju ceste koga zbil avtomobil.

Potem ko smo v Dnevniku opozorili na problem, so nam na direkciji za infrastrukturo junija obljubili, da bodo še letos naročili projekt za ureditev tega križišča z varnim prehodom za pešce. Obljubo so držali, saj je projektna dokumentacija za ureditev tega odseka državne ceste že v delu.

Na direkciji so pojasnili, da bo na podlagi tega projekta in zahtev soglasodajalcev odvisno, kakšna bo rešitev, a da bo vsekakor poudarek na »varnosti otrok v območju križišča«.

Šolski prevoz, čeprav bi lahko pešačili

Ker je to križišče tako nevarno, so na osnovni šoli Sostro za otroke s tega območja uredili šolski prevoz, čeprav bi lahko šolarji v šolo hodili peš. »Pobude za ureditev pločnika ali vsaj prehoda za pešce s Cesto 13. julija dajemo že desetletje. A vedno znova trčimo ob problem, da je cesta državna in da občina ne more narediti nič. Svet staršev je vsa ta leta dopise pošiljal tudi na ministrstvo, a spremenilo se ni nič,« nam je junija povedala Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica osnovne šole Sostro.

Ravnateljica je moči združila tudi z Brankom Šandorjem s policijske postaje Moste, ki opozarja, da je križišče Litijske ceste in Ceste 13. julija nevarno tudi zaradi blagega ovinka, kar zmanjšuje preglednost: »Zaradi ovinka je moral otrok, če je hotel pogledati levo proti Sostrem, stopiti skoraj do sredine ceste. Zato si zadnja leta z ravnateljico osnovne šole Sostro prizadevamo, da bi na tem križišču uredili prehod za pešce. Prvo pobudo sem na direkcijo za infrastrukturo poslal leta 2011, od takrat jim skoraj vsako leto pošljem novo. Upam, da se bo kaj premaknilo še pred mojo upokojitvijo,« nam je povedal Šandor. Za zdaj kaže, da so njegovi pozivi po dolgih letih le bili uslišani.