Kot so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), je skupščina potrdila nasprotni predlog Skupine Prva za imenovanje posebnega revizorja. Družba Ernst & Young bo preverila posamezne posle v obdobju zadnjih treh let, in sicer odločitve, ki jih je DBS sprejemala kot ustanovitelj Semenarne Ljubljana, druge posle s Semenarno Ljubljana (npr. sklepanje kreditnih ali garancijskih pogodb) ter sklenitev sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi s predsednico uprave DBS Sonjo Anadolli in postopke, povezane s prenehanjem njene funkcije predsednice uprave DBS.

Skupščina je tri nadzornike imenovala na (kompromisni) nasprotni predlog Skupine Prva. Dežmanova in Kvaternik sta imenovana kot nadomestna člana za preostanek mandata Viktorja Lenčeta in Simona Kolenca, ki sta odstopila, do leta 2020, Petrovič pa je bil imenovan za štiriletni mandat.

Kapitalska zadruga napovedala izpodbojno tožbo

Na sklepa o imenovanju nadzornikov in uvedbi posebne revizije je Kapitalska zadruga pod vodstvom Petra Vriska napovedala izpodbojno tožbo. Kapitalska družba je po navedbah VZMD imenovanju posebnega revizorja nasprotovala s pojasnili, da banko tako ali tako že nadzira in revidira Banka Slovenije, da DBS posluje dobro ter da bodo z revizijo nastali družbi nepotrebni stroški, hkrati pa se v javnosti seje dvom o stabilnosti banke.

Skupina Prva, ki je letos spomladi skupaj s Prvo osebno zavarovalnico od Kapitalske zadruge kupila 25 odstotkov in eno delnico DBS, je revizijo zahtevala, ker da obstaja sum, da DBS teh poslov ni vodila ustrezno. Pri tem bodo pregledali vlogo Vriska, in sicer kot sočasnega družbenika Semenarne, predsednika nadzornega sveta DBS in predsednika Kapitalske zadruge, zlasti v letu 2017, ko je DBS dokapitalizirala Semenarno Ljubljana.

»Glede na to, da pri tem obstojijo vzroki za domnevo, da so drugi interesi Vriska prevladali nad interesi DBS, obstaja sum, da so ti interesi prevladali nad interesi DBS tudi v primeru drugih odločitev, ki jih je DBS sprejemala kot edini ustanovitelj Semenarne Ljubljana, kot pri sklepanju drugih poslov,« so v obrazložitvi zapisali v Skupini Prva.

Ta ugotavlja tudi, da je Anadollijeva z mesta predsednice uprave odstopila 17. julija, 19. julija pa je prenehal mandat tudi direktorju Semenarne Svarunu Udoviču, le dober mesec po njegovem ponovnem imenovanju na to funkcijo. »Že sam časovni vidik prenehanja funkcij obeh kaže na sum nepravilnosti«, v primeru Anadollijeve pa gre še za nespoštovanje načela kontinuitete dela uprave. Skupina Prva meni, da v obeh primerih »obstoji sum odškodovanja DBS, in sicer vsaj v obliki morebitnih izplačanih nepotrenih oz. neutemeljenih odškodnin članoma organov upravljanja DBS in Semenarne Ljubljana«.