Kulturni center Janeza Trdine poleg rednih gledaliških, glasbenih in otroških predstav v okviru abonmajev in drugih kulturnih prireditev že 20 let pripravlja tudi bogat vzgojno-izobraževalni program za vrtce, osnovne in srednje šole. »Začelo se je s prvimi otroškimi in mladinskimi predstavami. Zadeva se je kot snežna kepa nato valila in večala,« pravi Saša Šepec, koordinatorka in organizatorka prireditev v kulturnem centru, ki sodi pod okrilje Zavoda Novo mesto. Vsako leto tako njihove otroške in mladinske predstave v dopoldanskem času obišče več kot 20.000 otrok, večinoma iz jugovzhodne regije, kar je celo več, kot jih naštejejo v Cankarjevem domu.

Ponudijo le kakovostne predstave

Od septembra do maja za otroke in mladino pripravijo tudi do 70 dogodkov, sodelujejo s 60 šolami in vrtci iz novomeške in še 14 sosednjih občin, od Bele krajine in Kočevja do celotne Dolenjske in Posavja. »Prihajajo tudi iz več kot 50 kilometrov oddaljenih krajev, kar seveda zanje pomeni stroške prevoza, vzeti si morajo tudi precej časa. Toda to pomeni, da prepoznavajo kakovost naših vsebin. S programi za mlade tako dobivamo publiko, ki je ozaveščena na področju kulture, gledališča,« razmišlja Šepčeva in poudarja, da izbirajo resnično kakovostne predstave, prilagojene starosti otrok. »Sploh zadnja leta skrbimo, da je poleg gledališkega vse bolj pokrito tudi glasbeno področje vključno s plesnimi predstavami. Vsaki starostni skupini ponudimo, kar je zanjo najbolje. Pri izbiri kakovostne predstave pa je pomembno prav vse, od profesionalnega režiserja in izvajalcev do glasbe in luči,« dodaja.

A brez interesa kulturno-umetnostnih koordinatorjev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah takega uspeha najbrž ne bi bilo. Zato so v kulturnem centru pred štirimi leti naredili korak naprej in prvič pripravili izobraževalne vsebine tudi zanje. »Prav oni so vezni člen, zato se nam zdi delo z njimi izredno pomembno. Vemo, da zadeva stoji ali pade prav z učiteljem. Zato je zelo pomembno imeti ne le dobro izobraženega učitelja, ampak predvsem takega, ki gori za stvar. In le tak učitelj lahko prenese ljubezen do kulture tudi na učence, dijake.«

Dobro obiskani strokovni posveti

Vsako leto se posvet s predavanji, okroglo mizo in primeri dobrih praks, ki so ga poimenovali Po jutru se dan pozna in na katerem sodelujejo igralci, režiserji, producenti, pedagogi in drugi strokovnjaki s področja kulture, posveča drugačni tematiki. Na preteklih posvetih so govorili o gledališkem zaodrju pa o različnih gledaliških poklicih in zvrsteh gledališča. Letošnji, že četrti po vrsti, ki so ga priredili konec prejšnjega tedna, je bil v znamenju gibanja, tudi v luči dejstva, da je novomeška občina letošnje leto razglasila za Štukljevo leto. »Gre za preplet umetnosti, giba in izobraževanja. Vse raziskave namreč kažejo, da ko vključiš gib, so otroci bolj sproščeni, komunikativni, bolj učljivi,« pravi Šepčeva. Posvet so obogatili z gostujočo razstavo Umetnost, šport in dediščina o zgodovini in razvoju športa na Slovenskem. Novomeški posvet je po besedah Šepčeve edino tovrstno strokovno srečanje, ki ga pripravlja »lokalni« kulturni center, bi pa brez posluha in finančne podpore občine težko šlo, dodaja. Tudi letos se ga je udeležilo več kot sto vzgojiteljev, koordinatorjev, učiteljev, ravnateljev, kulturnih pedagogov ter predstavnikov kulturnih domov.