Predvidoma do 15. oktobra bo popolnoma zaprta glavna cesta v Bohinjski Bistrici od krožišča do mostu pri Becu pred vhodom v kamp Danica. Uradni obvoz poteka čez Zgornjo bohinjsko dolino, kjer se skozi vasi Bohinjska Češnjica, Srednja vas in Stara Fužina pride do Bohinjskega jezera in naprej v Ukanc. Za lokalni promet obvoz poteka po ulicah v Bohinjski Bistrici. Poseben prometni režim pa velja tudi v Mencingerjevi ulici na odseku od LD turizma do uvoza k vrtcu, kjer je zaradi varnosti otrok vzpostavljen celodnevni enosmerni promet od Bleda proti Bohinjskemu jezeru. Vzpostavili so tudi začasna avtobusna postajališča med osnovno šolo in krožiščem.

Ob cesti bodo uredili pešpot

»Cesto skozi Bohinjsko Bistrico prenavljamo, na delu ceste urejamo tudi vodovod in kanalizacijo, vzdolž ceste pa bomo uredili še pešpot in ob slaščičarni pri Cukiju parkirišča. Nova podoba Bohinjske Bistrice bo nekoliko drugačna, kot je bila doslej,« pravi podžupan občine Bohinj Jože Sodja, ki opravlja naloge župana. »Če bo vreme naklonjeno, bodo prva dela, povezana z vodovodom in kanalizacijo, končana do sredine oktobra in se bo lahko odpravila popolna zapora ceste. Potem bo na gradbišču le še polovična zapora. Skoraj zagotovo pa se gradnja pred zimo ne bo končala in jo bo treba nadaljevati še zgodaj spomladi,« dodaja.

Dela na cesti financira država, občina pa je 400.000 evrov dodala za gradnjo pešpoti in ureditev trga med tržnico in občinsko stavbo, ki ga bodo prenovili in zaprli za promet. Parkirišča ob slaščičarni Cuki, uredili jih bodo 11, ne bodo več prečna, temveč vzdolžna in označena z modro cono, v kateri je dovoljeno zgolj časovno omejeno parkiranje.

Trg namesto za parkiranje po novem za druženje

»Vsa omenjena dela so del širšega projekta urejanja Bohinjske Bistrice,« pravi direktor občinske uprave Miro Sodja. Sem sodi tudi omenjeno urejanje trga pri tržnici, ki so ga v tednu mobilnosti poskusno zaprli za promet. »Želimo vzpostaviti območje za pešce, kjer bi bil center dogajanja za druženje in prireditve, ki bi jih občani in drugi lahko obiskali brez avtomobila. V bližini trgovine Spar pri pokopališču pa nameravamo v zameno urediti dodatnih 60 parkirišč, kjer bo mogoče pustiti vozilo. Osrednji del Bohinjske Bistrice bi bil potem res namenjen samo stanovalcem in dostavi, ostali pa bodo lahko parkirali v bližini in na trg prišli peš,« pravi. Dodaja še, da je poskusna zapora v tednu mobilnosti prinesla dobre rezultate, zato je v tej smeri treba nadaljevati s trajno rešitvijo.