Predstavitev dravsko-pomurske gazele 2018 – STAMPAL SB, d. o. o.

Podjetje je med vodilnimi v Evropi na področju vročega utopnega kovanja aluminijevih zlitin. Kakovost izdelkov, prilagodljivost in kadrovski potencial potrjuje kot razvojni dobavitelj v industriji avtomobilov, motociklov, koles in kompresorjev. Trenutno upravlja sedem računalniško vodenih kovaških linij, ki oblikujejo odkovke različnih serij aluminijevih zlitin. V podjetju izdelajo okoli dva milijona različnih odkovkov na leto, kupcem pa ponujajo še različne dodatne obdelave, kot so luženje, peskanje in strojna obdelava. Podjetje je leta 1999 z italijanskim partnerjem ustanovila družba Impol, ki je pozneje postala edina lastnica. Ravno zaradi strateške oziroma lastniške povezave z Impolom lahko Stampal SB svojim kupcem izredno hitro dobavi kovane aluminijaste izdelke, ki zaradi kakovosti dosegajo nadpovprečne svetovne cene. Kot pravi direktor Urh Knuplež, sta povezava in stalna nadgradnja izkušenj z aluminijem v okviru podjetij družine Impol, še posebno tehnologov in metalurgov, zelo pomembni. Leta 2000 je 33 zaposlenih ustvarilo 3,5 milijona evrov, lani pa 59 zaposlenih 13,9 milijona evrov celotnih prihodkov.

Utemeljitev metodološke komisije

»Zgodba podjetja se začenja konec prejšnjega tisočletja. Po skupnem začetku je italijanski solastnik izstopil, nakar je v zavetju Impola zrasla gazela Stampal SB, danes eden vodilnih evropskih ponudnikov vročega utopnega kovanja aluminijevih zlitin.

Na leto izdelajo okoli dva milijona različnih odkovkov za potrebe avtomobilske, motociklistične, kolesarske ter druge industrije. V petih letih so prodajo več kot podvojili: kolektiv 59 zaposlenih je v letu 2017 dosegel prodajne prihodke v višini skoraj 14 milijonov evrov. Skoraj 90 odstotkov prihodkov izvira iz mednarodnega poslovanja. Pri tem ustvarjajo nadpovprečno dodano vrednost, v letu 2017 je znašala 57.133 evrov na zaposlenega.

Stampal SB se ponaša s položajem razvojnega dobavitelja svetovno znanih proizvajalcev. Moč podjetja je v človeškem kapitalu: neprestanem učenju in sposobnosti sodelovanja. Tesna povezanost poslovanja, dobavljanje kakovostne litine in prenos znanj zagotavljajo podjetju Stampal SB izredno hitro pot od ideje do izdelka pri kupcu – v manj kot 12 tednih. Zaradi hitrosti dobave in kakovosti kovanih izdelkov na trgu dosegajo nadpovprečne svetovne cene.

Ker ima preoblikovanje kovin velik vpliv na okolje in zdravje – pa naj gre za različne izpuste delcev in hrupa v vodo, zemljo ali zrak –, skrbi za okolje posvečajo velik poudarek. Z meritvami in zaščitnimi izboljšavami stalno zmanjšujejo hrupno okoljsko obremenjenost.

Podjetje Stampal SB, ki posluje z odlično boniteto A1 ++, je metodološka komisija izbrala za letošnjo gazelo podravsko-pomurske regije.«

NOMINIRANI PODJETJI

BIJOL, d. o. o.

Uspešno družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo zastopanja in prodaje produktov uglednih svetovnih podjetij na področju gradbeništva in transporta ter gozdarstva in kmetijstva. V zadnjih letih se trudijo svojemu prodajnemu programu dodajati čim več lastnih izdelkov. 

Lastnik in direktor Janez Bijol je v delo podjetja, ki je močno usmerjeno v inovacije, uspešno vključil tri generacije družine, ki se trudijo strankam ponuditi storitve na celotnem področju – od začetka do konca izvedbe projekta, jim primerno tehnično svetujejo ter poskrbijo za celovit servis.

PARADAJZ, d. o. o.

Podjetje je pridelovalec paradižnikov znamke Lušt in odlični nosilec znanja s področja gojenja rastlin v zaprtih prostorih, ogrevanih z geotermalno energijo.

Ustanovitelja Martin Žigo in Kristjan Magdič sta s svojim ambicioznim poslovnim načrtom pritegnila nove vlagatelje. Leta 2011 sta deleža v podjetju kupila Matjaž Satler, lastnik podjetja Kremen, in Aleš Okorn iz podjetja Trebia invest. Lastniki, med katerimi so tudi zaposleni in direktor Okorn, so vzorčni primer, kako s celovitimi podjetniškimi kompetencami bistveno pripomoči h gazelji rasti.

Nekaj podatkov o regiji

Po indeksu rasti prodaje med letoma 2012 in 2017 je sto najhitreje rastočih gazel podravsko-pomurske regije ustvarilo 2289 novih delovnih mest, kar pomeni 65-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa 5169, kar predstavlja petodstotno rast. Med vsemi šestimi regijami je podravsko-pomursko gospodarstvo ustvarilo najmanj novih delovnih mest. Za skoraj polovico na novo ustvarjenih delovnih mest je zaslužnih ravno 100 najhitreje rastočih podjetij. Pri tem velja omeniti, da so od letos na seznam umeščena samo podjetja, ki imajo najmanj 15 zaposlenih.

Stoterica najhitreje rastočih v podravsko-pomurski regiji je za 133 odstotkov izboljšala rast prodaje, regija pa za 14 odstotkov, kar je v primerjavi z drugimi regijami najmanj. Če primerjamo zgolj rast prodaje najhitreje rastočih podjetij po regijah, ugotovimo, da se je stoterica najhitreje rastočih podravsko-pomurskih podjetij odrezala zelo dobro, saj je med šestimi regijami po rasti prodaje zasedla drugo mesto. Največjo rast prodaje med vsemi regijami je zabeležila stoterica najhitreje rastočih podjetij v osrednji Sloveniji. Pogled na podatke o rasti dodane vrednosti nam pove, da je bila ta pri podravsko-pomurski stoterici 115-odstotna, v regiji pa zgolj 20-odstotna.