Konec septembra sta se začeli temeljita prenova in energetska sanacija Celjskega doma. Obnovitvena dela bodo po pričakovanjih Mestne občine Celje zaključena predvidoma konec maja prihodnje leto. Obnova Celjskega doma bo v veliki meri odvisna tudi od vremenskih razmer in nepredvidenih del, ki bodo še potrebna. Nad obnovo Celjskega doma bedijo strokovnjaki celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je stavba od leta 1986 zavarovana kot spomenik lokalnega pomena.

Celjski dom, ki stoji nasproti glavne železniške postaje v knežjem mestu, je bil zgrajen v novogotskem slogu staronemške gotike med letoma 1905 in 1907, po načrtih dunajskega arhitekta Petra Pavla Branga. Takratna Nemška hiša, kakor so jo imenovali, je bila zamišljena kot protiutež slovenskemu Narodnemu domu, kar je s svojim germanskim videzom izkazovala že navzven. Po koncu prve svetovne vojne so jo preimenovali v Celjski dom, ta pa vse do danes ponuja prostor številnim kulturnim prireditvam, v njem je tudi sedež zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia.

Štiri milijone za energetsko sanacijo osmih stavb

»Najprej bodo opravljena gradbeno-obrtniška dela na fasadi, energetska sanacija pa se bo začela z menjavo oziroma obnovo stavbnega pohištva in menjavo strešne kritine. Zaradi uporabe dvorišča Celjskega doma pa bo treba obrezati tudi staro platano, kar bo z največjo mero odgovornosti opravil za to usposobljen strokovnjak,« pravi Alja Tihle Hren iz službe za stike z javnostmi celjske občine.

Vrednost energetske sanacije Celjskega doma je ocenjena na 1,6 milijona evrov. Prav toliko denarja, gre za nepovratna sredstva, je ministrstvo za infrastrukturo junija letos namenilo celjski občini za energetsko sanacijo kar osmih javnih objektov, med katerimi je tudi Celjski dom. Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov pa znaša dobre štiri milijone evrov. Podjetje Energetika Celje, s katerim je celjska občina sklenila javno-zasebno partnerstvo, pa bo za to namenilo nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev, kar znese okoli 1,9 milijona evrov. Nekaj manj kot pol milijona evrov bo občina iz proračuna namenila še za sanacijo historične fasade Celjskega doma.