Letošnja razglasitev je nosila in širila navdih, pozitivizem in potrditve, da je podjetništvo prava pot. Na prireditvi smo lahko poslušali Alenko Mozetič Zavrl, direktorico podjetja Don Don, lanske gazele osrednje Slovenije, ki je z gosti delila izkušnjo leta, pogled menedžerja je delil Aleksander Zalaznik, generalni direktor, Danfoss Trata in predsednik Združenja Manager, o čudežnih formulah uspeha je spregovoril Sašo Dolenc, ustanovitelj Kvarkadabre, lokalno sodelovanje leta pa je predstavil Zavod 404, ki med drugim poganja sejem Mini Maker Faire Ljubljana.

Kratka predstavitev gazele osrednje Slovenije

ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d. o. o.

Delovanje podjetja Acies Bio temelji na dveh ključnih stebrih: pogodbenih raziskavah za farmacevtsko, kemijsko in agroživilsko industrijo ter na internih raziskavah, ki imajo za cilj razvoj novih procesov za biotehnološko proizvodnjo molekul z visoko dodano vrednostjo in iskanje partnerstev z globalnimi podjetji za komercializacijo teh molekul. Podjetje je lani ustvarilo dobre tri milijone evrov prihodkov. V podjetju Acies Bio, na čelu katerega je eden od ustanoviteljev, dr. Štefan Fujs, imajo trenutno 37 zaposlenih, do konca leta naj bi jih bilo 40, ekipa pa naj bi se vsaj še nekaj prihodnjih let povečevala za od 10 do 20 odstotkov na leto. Tretjina zaposlenih ima doktorat znanosti. Zaposlujejo najboljše kadre, ki jih iščejo tudi po univerzah in raziskovalnih inštitutih po svetu, s čimer skrbijo za neprestan dotok novih znanj in tehnik ter ohranjajo konkurenčno prednost na trgu. (več o podjetju)

Utemeljitev metodološke komisije

»Podjetje nima proizvodnje in ne izdelkov v klasičnem pomenu besede. Vse njihovo delo temelji na znanosti in raziskavah. A hkrati s svojimi celovitimi rešitvami na področju mikrobne biotehnologije pomembno prispevajo k hitri povezavi med raziskovalnim odkritjem in prenosom v industrijo.

V Acies Bio delujejo nišno. Raziskujejo zdravila za redke in neozdravljive bolezni; industrijske odpadne tokove pretvarjajo v molekule z visoko dodano vrednostjo. Njihova ustanoviteljska ambicija je, da razvijajo nove, zanimive in za človeštvo pomembne tehnologije. V petih letih, od leta 2012 do 2017, so promet podvojili: v letu 2017 so presegli tri milijone evrov skupnih prihodkov. 95 odstotkov prodaje ustvarijo na mednarodnih trgih.

Ekipa, ki skupaj z zunanjimi sodelavci šteje 60 članov, je željna izzivov – takšnih, ki jih biotehnološki velikani z ogromnimi razvojnimi oddelki niso sposobni rešiti. Acies Bio poganja razvoj in prispeva k rasti tudi v projektih pametne specializacije in krožnega gospodarstva.

Podjetje je kljub svoji mladosti na visoki ravni: je zgledno organizacijsko strukturirano, a hkrati plosko. Ima natančno postavljen sistem ravnanja z idejami. Intenzivno dela na prepoznavanju in razvoju talentov in pri tem sodeluje z akademskim okoljem. Dinamično rast pozorno upravlja tudi z vidika ustreznih virov financiranja.

Podjetje Acies Bio, nekoč v prihodnosti verjetno svetovno znano slovensko multinacionalko, je metodološka komisija izbrala za gazelo osrednjeslovenske regije 2018.«