Med trojico nominirancev za gazelo dolenjsko-posavske regije je družinsko podjetje Roletarstvo Medle najstarejše, saj njegovi začetki segajo v leto 1976. Podjetje vodi Robert Medle, predstavnik druge generacije podjetja, ki se je z leti iz servisnega podjetja za montiranje rolet preoblikovalo v proizvodno podjetje in postalo dobavitelj žaluzij, rolet in stavbnega pohištva na vseh večjih evropski trgih.

Izdatna rast, lepa dodana vrednost

V minulem letu so ustvarili 19,44 milijona evrov prihodkov, kar je glede na leto 2013, ko so ustvarili 12,3 milijona evrov prihodkov, kar 58-odstotni skok. Dodana vrednost znaša 51.269 evrov na zaposlenega, ob tem so ustvarili skoraj dva milijona evrov dobička. Dobri dve tretjini izdelkov posredno ali neposredno prodajo na tuje trge.

Podjetje se je hitro in uspešno izvilo iz krize leta 2008, saj se je vodstvo odločilo omejiti sodelovanje z domačo gradbeno industrijo, ki je bila velik neplačnik, hkrati pa so iskali nove priložnosti na tujih trgih, najprej na avstrijskem trgu, pozneje pa še na drugih tujih trgih. Največ so k temu pripomogli redni sejemski nastopi v tujini.

Roletarstvo Medle trenutno redno zaposluje 135 sodelavcev, skupaj z invalidskim podjetjem in agencijskimi sodelavci pa jih je 174. Prihodnje leto se bo razširilo v nove, večje prostore, kar jim bo omogočilo boljše delovne pogoje in nadaljnjo rast. Tudi za letošnje leto se jim po dosedanjih prodajnih rezultatih obeta 20-odstotna rast, čeprav si vodstvo želi zmerne in stabilne rasti, ki omogoča lažjo obvladljivost. Tako mora direktor ves čas »krotiti apetite« prodajne ekipe, ki želi z izdelki v še večji meri prodreti na trg.

Vztrajajo pri enoizmenskem delu

Tudi zato Robert Medle pravi, da njegovo podjetje ni gazela, pač pa konj, da je strategija podjetja usmerjena predvsem v dvigovanje dodane vrednosti ter v trdne in poštene odnose s partnerji in sodelavci. Podjetje želi biti tudi družini prijazno, zato vztrajajo, kolikor je le mogoče, pri enoizmenskem delu. Direktor svojo vlogo v podjetju vidi kot vlogo športnega trenerja, ki vodi z zgledom, je delaven, sodelovalen in solidaren, saj je prepričan, da se »podjetje obrne po vodstvu«.

V podjetju so uspešno razvili kulturo inoviranja. Tako bodo že konec leta na trg dali novi inovaciji, in sicer hibrid med roleto in žaluzijo ter nov model zunanje žaluzije, katere izdelava bo skoraj v celoti avtomatizirana, kar bo še dodatna konkurenčna prednost.

Na leto v razvoj in inovacije ter novo strojno opremo vložijo dober milijon evrov, na oddelku za razvoj in implementacijo inovacij imajo zaposlene štiri sodelavce. Ne skrbijo samo za velike inovacije, ki v še večji meri prepričujejo trg, pač pa tudi za izboljšave in manjše inovacije, ki so končnemu kupcu nevidne, jih pa strokovnjak takoj opazi – za lažjo montažo, izboljšavo materialov, vizualne popravke…

Izziv podjetja je tudi pridobivanje novih strokovnih kadrov, da lahko nemoteno sledijo rasti in svojim ciljem. Veliko delajo na notranjem vzdušju, njihovi zaposleni pa so postali pravi ambasadorji podjetja, tako da o njem širijo dober glas. jpš