Suša povzroči izparevanje vode iz zgornjih plasti glinaste zemljine. Pri tem se glina začne močno krčiti in izgubljati volumen. V času deževja lahko pride še do izpiranja terena. Posledično nastopi posedanje temeljev, na stenah se pojavijo številne razpoke, ki se postopoma večajo. Obseg razpok in poškodb je na nekaterih objektih zelo obsežen in zaskrbljujoč.

Posedanje temeljev, ki ga povzročata suša in izpiranje terena, rešujemo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, ki omogoča izvedbo posega brez razkopavanja. Uretek je specialist za utrditev temeljnih tal ter stabiliziranje posedenih temeljev in konstrukcij.

Stabiliziranje temeljev

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok na stenah in tlaku ali stropu objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. Ob večjih posedanjih objekta lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Navedene težave zelo uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, pri kateri v teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih. Skozi temelj najprej naredimo vrtine premera 26 mm, ki so približno en meter oddaljene med seboj. Vanje vgradimo posebne cevi, skozi katere v naslednjem koraku injektiramo raztezno geotehnično smolo Geoplus. Smolo vgradimo v treh ravneh: prva zajema utrjevanje terena neposredno pod temelji, druga in tretja pa zajameta sloj zemljine vse do globine treh metrov pod temelji. Dolgoletne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal zagotavlja stabilnost temeljev na dolgi rok.

Utrditev temeljnih tal

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami. Uretek izvede potrebne meritve terena tako pred posegom kot po njem.

Nadzor posega

Celoten poseg sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Že minimalni dvig temelja in konstrukcije pomeni, da so temeljna tla utrjena do te mere, da ne zagotavljajo samo stabilnosti konstrukcije, pač pa da lahko konstrukcijo po potrebi tudi dvignemo. Sistem Uretek omogoča kontroliran in merljiv poseg v vsaki fazi izvedbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja tal in ekološka neoporečnost so glavne prednosti tehnologije Uretek.