Med najpogostejše spadajo izsušitev terena (suša), puščanje vodovodnih cevi in odtokov, neustrezno utrjeni nasipi, izkopi v bližini objekta, delovanje podtalnice in posledično izpiranje temeljev, vibracije… V novejšem času imajo čedalje večji vpliv na zemljino klimatske spremembe – nenadne menjave suše in močnega deževja.

Globinsko utrjevanje

Ena novejših in učinkovitih rešitev je tehnologija globinskega injiciranja Uretek, ki je specializirana za utrjevanje (konsolidacijo) temeljnih tal stanovanjskih hiš in blokov, poslovnih stavb, industrijskih objektov, spomeniško zaščitenih stavb, cerkva in podobnih objektov. Gre za preprost, čist, hiter, natančen in zelo učinkovit postopek, pri katerem v temeljna tla vgradijo posebno ekspanzijsko smolo, ki je namenjena za tovrstne geotehnične posege. Izjemna ekspanzijska moč smole se na objektu pokaže že v nekaj minutah. Z omenjenimi injekcijami učvrstijo teren pod temelji, lahko pa celo dvignejo posamezne stene oziroma tlake objekta, če to dovoljujeta statika objekta in nosilnost terena. Če na konstrukciji ni kakšnih ovir, se razpoke na steni s posegom lahko tudi delno zatisnejo.

Globinske injekcije so primerne za različne tipe zemljine, najboljše rezultate pa dosežejo v glinah in produ. Smola je praviloma lahka in, ko se strdi, tudi izredno čvrsta. Zaradi navedenih lastnosti ne povzroča dodatnih obremenitev temeljnih tal. Tehnologija Uretek ima več pomembnih prednosti v primerjavi s cementnim injiciranjem ali podbetoniranjem.

Izvedba injiciranja

Ob steni objekta izvedejo vrtine premera približno 2,5 cm, ki so med seboj oddaljene od 0,5 do 1,5 m. Vrtajo skozi temelje v zemljino do potrebne globine; lahko tudi do več metrov. V izvrtane luknje vstavijo cevi, po katerih s posebno napravo vgradijo smolo. V prvi fazi pod nadzorovanim pritiskom vbrizgajo smolo neposredno pod temelj. Smola se razširi z ekspanzijsko silo in tako utrdi teren. Rezultat so izboljšane geomehanske sposobnosti temeljnih tal. Za dokončno učvrstitev podlage objekta izvršijo še drugo fazo posega, s čimer utrdijo tla tudi v večjih globinah. S tem dodatno utrdijo področje največjih obremenitev. Ekspanzijska smola okrepi in zatesni podlago, iztisne vodo in zrak ter aglomerira (poveže) rahle sloje terena pod temelji.

Celoten poseg usmerjajo na osnovi podatkov, ki jih v realnem času posredujejo laserske merilne naprave; te so nameščene na stenah objekta. Injiciranje raztezne smole traja do trenutka, ko laserske merilne naprave zaznajo prve premike v vertikalni smeri, kar je neposreden dokaz, da so tla ustrezno utrjena.

Poseg z Uretkom je trajen in prijazen do okolja

Smola Uretek Geoplus je trajna; dobavitelj na osnovi preizkusov in izkušenj zagotavlja, da njena mehanska stabilnost traja najmanj 65 let. V teren vgrajena raztezna geotehnična smola se ne krči in ne razkraja; tudi v terenu, v katerem je veliko vode. Smola Geoplus je nevtralna do okolja in skladna z evropskimi okoljskimi direktivami. Pomembna referenca: tehnologijo Uretek se v zahodni Evropi uporablja že 40 let, v Sloveniji pa 20 let. Globalno je bilo z njo izvedenih že več kot sto tisoč posegov. Ta način sanacije temeljnih tal odlikujejo tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja ter možnost dvigovanja in izravnave posedenih ali nagnjenih konstrukcij. (ktm)