Društvo slovenskih režiserjev je izdalo posebno številko občasnika Filmarija, v katerem v razpravo ponujajo Nacionalni program za film 2018–2023, nekakšen osnutek strateškega načrta, kako slovenskemu filmskemu ustvarjanju zagotoviti boljše pogoje in ustrezen status znotraj polja kulture. Poleg analize stanja na področju filma podajajo tudi predloge 60 ukrepov, ki bi omogočili doseganje zastavljenih ciljev. kul