Okoli 300.000 evrov vredna naložba podjetja Magnocor v lesene počitniške hišice tik pod policijsko postajo v Tržiču je naletela na pozitivne odzive v lokalni skupnosti, kjer so veseli vsake turistične pridobitve. A izkazalo se je, da je novi glamping kamp nastal brez dovoljenj, kar nam je potrdil tudi prokurist in 50-odstotni lastnik podjetja Janez Aljančič. Kot kaže, je bilo sporno tudi ravnanje župana Tržiča Boruta Sajovica, ki je kampu omogočil priklop elektrike kar s parkirišča za avtodome, občina pa je cesto do naselja hišic in parkirišče uredila brez gradbenega dovoljenja.

Elektrika s polnilne postaje za avtodome

Podjetje Magnocor naj bi 20-letno stavbno pravico na okoli 3000 kvadratnih metrov velikem zemljišču tržiške občine pridobilo na javnem razpisu. Občina je asfaltirano cesto in parkirišče pred kampom uredila na lastne stroške, poleg tega je podjetju namenila še 10.000 evrov nepovratnih sredstev. Podjetnik Janez Aljančič zavrača namige, da naj bi bile v ozadju zasebne povezave med njegovo družino in Borutom Sajovicem: »Ne gre za to. Moji starši imajo doma gostilno in pač poznamo veliko ljudi.« Aljančič pravi, da je glamping kamp s tremi hišicami in recepcijo že odprt, da pa še nima uporabnega dovoljenja. Kot smo izvedeli na upravni enoti v Tržiču, so zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja maja zavrgli, nove vloge pa še niso prejeli. Hišice so priklopljene na vodovod in kanalizacijo, elektriko pa jim je občina priklopila kar na polnilni postaji za avtodome na bližnjem parkirišču. Električna napeljava je ponekod speljana kar po tleh.

Brez gradbenega dovoljenja je bilo zgrajeno tudi parkirišče. »Občina Tržič je vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, a je bilo ugotovljeno, da je omenjena dela že izvedla. Zato je bil zoper občino začet postopek zaradi degradacije in uzurpacije prostora,« nam je pojasnila Alenka Maršič, ki vodi tržiško upravno enoto. Po neuradnih podatkih bi lahko kazen za občino znašala najmanj 3000 evrov, polovica kazni se vrne v občinski proračun. Seveda pa ostaja odprto, ali bo kazen plačal župan kot odgovorna oseba tržiške občine. Na policiji smo izvedeli, da zbirajo obvestila na podlagi prijav, o domnevnih kršitvah pa so občani sicer obveščali tudi inšpekcijske službe in medije.

Dobrodošel in zaželen vlagatelj

Na občini Tržič pravijo, da je podjetje Magnocor »dobrodošel in zaželen vlagatelj«, zaradi česar so mu omogočili priklop na elektriko na parkirišču za avtodome, kjer je sicer priklop za turiste in obiskovalce brezplačen. Električno energijo za glamping kamp naj bi podjetje Magnocor občini plačalo, saj naj bi bil v ohišju polnilnice poseben števec. Na občini pravijo, da so vlogo za gradbeno dovoljenje za parkirišče ter za vodovodni, kanalizacijski, električni in telekomunikacijski priključek vložili maja in računajo, da ne bo zapletov pri izdaji dovoljenja. Kot poudarjajo, je možno, da so storili kakšno napako, ki pa jo bodo – če se bo tako izkazalo – tudi odpravili.

Župan Borut Sajovic je zgodbo glamping kampa povezal z dogajanjem pred lokalnimi volitvami in dodal: »Ostro tudi zavračamo politično gonjo proti podjetnikom, ki smo ji priča na nacionalni ravni.« O dovoljenjih in ugotovitvah upravne enote v svoji izjavi ni spregovoril, poudaril pa je odprtost občine za vlagatelje.