Zdravilo je odobreno za zdravljenje bolnikov do 25. leta starosti z B-celično akutno limfoblastno levkemijo, ki je bodisi neodzivna bodisi se ponovi po presaditvi ali po drugi ali kasnejši ponovitvi. Odobreno je tudi za zdravljenje odraslih bolnikov s ponovitvijo ali neodzivno obliko difuznega velikoceličnega limfoma B po dveh ali več linijah sistemskega zdravljenja.

To sta agresivni obliki krvnega raka, oboleli pa imajo na voljo le omejene možnosti zdravljenja. V Evropi predstavlja akutna limfoblastna levkemija približno 80 odstotkov vseh primerov levkemije pri otrocih, obeti za bolnike, pri katerih se bolezen ponovi, pa so slabi. Kot so sporočili iz Leka, gre za prebojno zdravljenje, ki se aplicira samo enkrat in uporablja bolnikove lastne celice T za boj proti raku. Evropska odobritev zdravila temelji na dveh globalnih registracijskih kliničnih preskušanjih, ki sta vključevali tudi bolnike iz osmih evropskih držav.