Zainteresirani kandidati lahko prijave oddajo do vključno 31. decembra preko aplikacije za oddajo e-prijav na spletni strani postanivojak.si oziroma jo skupaj s prilogami pošljejo na upravo za obrambo na območju njihovega stalnega bivališča, kjer bodo kandidatom nudili pomoč in dodatne informacije.

Na javni natečaj se lahko prijavijo dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso starejši od 18 let, in študentje, ki ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja niso starejši od 22 let. Kandidati morajo biti zdravi in sposobni za delo v vojaški službi, prav tako morajo biti varnostno preverjeni in za njih ne obstaja varnostni zadržek za delo v Slovenski vojski.

Kandidati morajo biti slovenski državljani in ne smejo imeti dvojnega državljanstva, prav tako pa ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niso bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma proti njim ne sme teči kazenski postopek.

Po končanem šolanju zaposlitev za najmanj dvakratni čas štipendiranja

Osnovna štipendija za dijaka znaša 20 odstotkov, za študenta pa 27 odstotkov minimalne slovenske plače. Štipendijo si prejemniki lahko povečajo ob izobraževanju v tujini, z dodatkom na opravljeni letnik, na učni uspeh ali z dodatkom na opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Kot kaže informativni izračun za leto 2018, lahko dijaška štipendija znaša najmanj 210 in največ 261 evrov, študentska pa najmanj 270 in največ 320 evrov.

Prejemniki se morajo med drugim v okviru postopka za pridobitev štipendije na poziv udeležiti preverjanja gibalnih sposobnosti in zdravniškega pregleda, redno morajo opravljati šolske oziroma študijske obveznosti ter se usposabljati v skladu s programom.

Po končanem šolanju oziroma študiju se morajo prejemniki zaposliti v Slovenski vojski za najmanj dvakratni čas štipendiranja oziroma skleniti pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske za najmanj deset let.