Levičnikova cesta je bila doslej v večjem delu namenjena zgolj vozilom, je neosvetljena, brez pločnikov in kolesarskih stez. Nova večnamenska pot bo potekala ob desnem robu te državne ceste, gledano v smeri od Ločne proti Žabji vasi, in bo 1,5 do tri metre odmaknjena od bankine. Široka bo tri metre, obsegala bo pločnik in kolesarsko stezo, uredili bodo tudi javno razsvetljavo. Poleg tega bodo zgradili še 110 metrov pločnika ob levem robu ceste in sto metrov večnamenske poti ob priključku Ragovo ter nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste. »Projekt tako za kolesarje pomeni novo povezavo med dvema velikima stanovanjskima in zaposlitvenima središčema, Ločno in Žabjo vasjo, in prinaša pomemben del k sklenitvi novomeškega kolesarskega omrežja. Ta glavna cesta pomeni v skladu z urbanističnim načrtom Novega mesta primarno mestno povezavo. Dokler ne bo zgrajena obvozna cesta mimo Novega mesta, je to najkrajša povezava Črnomlja, Metlike in Hrvaške z avtocestnim omrežjem,« še pojasnjujejo na občini. ds