Gospod Cigler mi zameri izraza »čredna složnost in manipulacije«, kar naj bi sodilo v desničarski besednjak. Izraz čredna složnost sem uporabil, ker je bil delež politikov, »prepričanih« o vstopu, podoben njihovi »prepričanosti« o socializmu v časih pred osamosvojitvijo in mnogo večji kot delež med prebivalstvom. Najbolj zagreta za vstop sta bila Rupel (ki je celo štel Natu »sovražne« članke) in Kacin (temu se je članstvo v Natu dolgoročno najbolj splačalo), kar lahko ugotovite, če v Sobotni prilogi Dela poiščete prispevke iz tistega časa. Rupel je z J. J., ki je bil takrat v opoziciji, celo ustanovil nekakšno civilno združbo za zaščito Nata pred napadi ne-atlantsko naravnanih državljanov z menoj na čelu.

Da je takratna vladajoča elita na vse načine manipulirala, kaže kar nekaj podatkov; združitev referenduma o vstopu v Nato z referendumom o vstopu v EU, dejstvo, da je bil mafijski atentat na Đinđića v Beogradu, ki z Natom nima nič, uporabljan kot argument za nujnost vstopa, ali pa besede takratnega predsednika DZ, da » mora biti referendum razpisan tako, da ne bo v nobenem primeru ogrozil našega vstopanja v Nato«, kar je malo čudno razumevanje demokracije. Mar referendum ni pravica državljanov, da povedo svoje mnenje? Enega rezultata zato vlada ne more razglašati za uspeh, drugega pa za neuspeh.

Tudi argument o tem, kako visoki so bili stroški, ki jih je plačevala Slovenija za JLA, so uporabljali pristaši vstopa v Nato. Pri tem jih sploh ni motilo skrajno neumno pretiravanje z milijardami, ki ga je bilo mogoče zlahka zavrniti s številkami, ki sem jih, kar mi lahko verjamete, dobro poznal in sem jih v takratnih polemikah tudi uporabljal.

Ko govorim o tem, da bi si z izstopom Slovenija pridobila ugled, nimam v mislih ugleda pri vladajočih elitah, ampak pri državljanih članic Nata, ki najbrž lahko ugotovijo, da je Nato že dolgo institucija, katere edini cilj je ustvarjanje strahu in povzročanje kaosa, kar natovski birokraciji zagotavlja zaposlitve in visoke dohodke. Nato prebivalstvu v državah, v katerih bije vojne »proti terorizmu«, prinaša smrt in trpljenje, prebivalstvu Evrope pa nezaželene begunce in teroriste. Pri povrnitvi samospoštovanja sem imel v mislih podpis vilenske deklaracije, ki naj bi senat ZDA prepričal v privolitev za sprejem Slovenije v Nato; s podpisom je Slovenija postala ameriška banana republika. Naj bo dovolj. Sam bom tudi po svarilih, da je treba dvome o Natu v kali zatreti, prepričeval državljane Slovenije, da je treba o članstvu razpisati referendum.

JOŽE MENCINGER, Ljubljana