Raščanov zagovornik Tomaž Bajec je pojasnil, da je Raščan odsoten zaradi smrti v družini, sodnica pa mu je odgovorila, da ima z obtoženim velike težave, »vročanja so izjemno otežena in na eni točki se temu reče izogibanje postopku«. Današnji narok je prekinila, postopek pa se bo za Raščana, ki po neuradnih informacijah še ne prestaja dosojene štiriletne zaporne kazni, po napovedih nadaljeval 12. septembra.

Prvostopenjsko sodišče je sicer sklicalo današnji narok za odvzem premoženjske koristi, ker je višje sodišče razveljavilo del sodbe, ki se je nanašal na vračilo premoženjske koristi, in zadevo poslalo v ponovno odločanje okrožnemu sodišču.

Nekdanji predsednik uprave in lastnik družbe je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, nato pa mu je ljubljansko okrožno sodišče oktobra lani izreklo s sporazumom dogovorjeno zaporno kazen v skupni višini štirih let. Vendar pa Raščan ni bil zadovoljen z delom kazni, ki mu nalaga plačilo okoli 34 milijonov evrov, zato se je na sodbo pritožil.

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo zaporno kazen, v delu, ki se nanaša na plačilo 34 milijonov evrov - za kolikor naj bi oškodoval Delo Revije, ki ga je prek podjetij v neposredni ali posredni lasti prevzel in nato spravil na kolena - pa je sodbo razveljavilo. Pritrdilo je Raščanovemu zagovorniku, da bi moralo prvostopenjsko sodišče pri ugotavljanju dejanske višine koristi, ki se lahko odvzame, upoštevati tudi obratni denarni tok.

Ljubljanska okrožna sodnica Alja Kratovac je sicer v izreku sodbe lani dejala, da je Raščan zlorabil svoj položaj kot lastnik družbe Delo Revije in je v imenu podjetja najemal kredite, ki jih je za 65 milijonov evrov, čeprav jih podjetje Delo Revije ni potrebovalo. Od tega je bil povrnjen le del kreditov.