Od 27.838 odločb, ki so bile zavezancem izdane v teh dneh, jih je 19.011 ali 68,29 odstotka z vračili, 6899 ali 24,78 odstotka z doplačili in 1928 ali 6,93 odstotka brez vračila ali doplačila dohodnine.

Skupni znesek vračil v tej tranši je 12,59 milijona evrov, doplačil pa 3,52 milijona evrov. Povprečni znesek vračila je 662 evrov, doplačila pa 510 evrov.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Ob tem na upravi opozarjajo, da pritožba ne zadrži izvršitve, kar pomeni, da je treba odmerjeni davek kljub morebitni pritožbi plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Finančna uprava je za lani izdala 1.528.772 informativnih izračunov dohodnine. Zoper te je ugovor do roka podalo 41.952 ali 2,7 odstotka vseh zavezancev, od tega se jih je 26.180 ali 62,4 odstotka nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.