Eno najlepših alpskih dolin v Triglavskem narodnem parku so obiskovalci v soboto lahko doživeli na okolju prijaznejši način. V dolino Vrata so se lahko pripeljali z osebnimi vozili le do zasedenosti 38 parkirnih mest pri slapu Peričnik in 150 na parkirišču pred Aljaževim domom. Ostali so lahko vozilo pustili v Mojstrani in se v Vrata odpeljali z brezplačnim avtobusom.

»Odzivi udeležencev so bili izredno pozitivni, saj se javnost zaveda prednosti, ki jih tovrstni režim prinaša tako naravi kot pohodnikom. Številni so v dolino prišli ravno zaradi napovedanega spremenjenega režima, ki je v marsikateri dolini v Alpah že stalna praksa, na primeru Vrat pa tudi nujna,« so pojasnili v javnem zavodu Triglavski narodni park.

Promocijski dan so organizirali skupaj z Občino Kranjska Gora. Z organizacijo so pridobili tudi pomembno izkušnjo za upravljanje doline. Obiskovalci so ta dan lahko preko vprašalnikov podali svoje mnenje, pridobljeni odgovori pa bodo v pomoč pri pripravi dolgoročnega projekta umirjanja prometa v dolini Vrata.

Pri organizaciji so sodelovali tudi tamkajšnje turistično društvo, agrarna skupnost, planinsko društvo, društvo upokojencev, krajevna skupnost, prostovoljna gasilska društva, Komunala Kranjska Gora, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, Policijska postaja Kranjska Gora, Koča pri Peričniku, Turizem Kranjska Gora ter Planinska zveza Slovenije.