Na vrhuncih sezone je ob vikendih v dolini dnevno od 300 do 500 vozil. Občina zato v prihodnjih letih načrtuje ureditev parkirišč v Mojstrani in ponovni javni prevoz v dolino – ta je bil sicer ukinjen pred 20 leti. Kranjskogorski župan Bogdan Janša pojasnjuje, da se zaradi prometa pojavljajo »problemi zaradi prašne onesnaženosti, komunalnih odpadkov, divjega parkiranja in kampiranja. Vse to nas je privedlo do tega, da promet v dolino umirimo in večji del motoriziranega prometa zadržimo v Mojstrani.«

Po novem režimu bi bilo še vedno možno parkiranje v Vratih, vendar bi to veljalo za nadstandard. Ko bi bilo parkirišče v dolini napolnjeno, bi zapornica onemogočila dostop v dolino drugim osebnim vozilom. Obiskovalci bi tako lahko parkirali na bolj oddaljenih parkiriščih in se z njih v dolino odpravili peš, s kolesom ali pa s pogostnim okolju prijaznim javnim prevozom.