Med turističnimi znamenitosti v Posočju sta že več let najbolj obiskani Cerkev v Javorci in Tolminska korita. Javorca, ki je letos prejela znak evropske dediščine, beleži 23 odstotkov turistov več kot v enakem obdobju lani, še večji porast so zabeležili v Tolminskih koritih, kjer je bilo v maju 66 odstotkov več obiskovalcev. Vse več turistov si ogleda tudi druge, manj znane turistične znamenitosti. »Gre za manjše kraje po celotni dolini, od Baške grape in Šentviške planote do okolice Kobarida in Bovca,« je pojasnil David Štulc Zornik iz Turistično informacijskega centra Tolmin.

V turistično informacijskih centrih v Tolminu, Bovcu, Kobaridu in Podbrdu obiskovalcem nudijo letake z zemljevidi in splošne informacije o ponudbi v teh krajih, turisti pa po besedah Štulc Zornika največkrat sprašujejo o možnostih nastanitve, prometnih povezavah in kaj si lahko v Posočju ogledajo.

Poletna turistična sezona je na vrhuncu svojih zmožnosti, a je še možnost za napredek. »Glavni izziv je raztezanje sezone, saj sta julij in avgust že prenatrpana. Trudimo se, da bi v Posočje privabili turiste tudi spomladi in jeseni. Takrat so temperature ugodne predvsem za pohodništvo, zaradi višjega vodostaja pa je spust po Soči še bolj adrenalinski,« je dejal Štulc Zornik.

V Cerknem rekorden turistični obisk

V Hotelu Cerkno so julija imeli 57-odstotno rast števila nočitev glede na lanski julij. Turisti so julija letos ustvarili 3848 nočitev, od tega 85 odstotkov tuji gostje. Na podlagi rezervacij se v Hotelu Cerkno obetata tudi rekordna avgust in september.

Med tujimi gosti so julija letos po nočitvah močno izstopali gostje iz Belgije, sledijo Čehi, Italijani in Francozi. Povprečna doba bivanja gostov je bila 4,2 dni.

Tudi celotno obdobje po zaključeni zimski sezoni, to je od aprila do konca julija, kaže trend rasti nočitev, skupno je ta bila 15-odstotna, kar pomeni 1100 nočitev več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz družbe Hotel Cerkno. Dodali so še, da se na podlagi rezervacij obetata tudi rekordna avgust in september.