S pomočjo delovnega preizkusa bodo vključeni lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu in si tako izboljšali svoje zaposlitvene možnosti, medtem ko bodo delodajalci lahko brezposelne spoznali in preizkusili v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, in sicer najdlje do 23. 10. 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja, saj vključene osebe v tem času ostanejo prijavljene v naši evidenci. Praviloma poteka 8 ur na dan in največ 5 dni na teden (od najmanj 100 ur do 1 meseca, izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot mesec dni), ne izvaja pa se ob nedeljah in praznikih. Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. slo

Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati uspešno opraviti zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci, z zavodom pa morajo skleniti pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt kot možni posledici poškodbe pri delu, ravno tako morajo zagotoviti morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z zakonodajo.