Zaživel bo program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022, za katerega je pred dnevi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) izdala odločitev o finančni podpori v višini 21,4 milijona evrov. Cilj programa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji ter hitrejši prehod mladih v zaposlitev.

Prek nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Tako naj bi se zagotovilo večjo vključenost delodajalcev v izobraževalni sistem.

Koraki v pravo smer

Kakovostno poklicno izobraževanje bo pritegnilo tudi več mladih k vpisu v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, so poudarili v SVRK. V okviru programa bodo uvedli nove modele poklicnega izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposabljanja z delom. Eden izmed njih je vajeniška oblika izobraževanja, pri kateri se dijak vsaj 50 odstotkov časa praktično usposablja z delom v podjetjih, ter šolska oblika izobraževanja, pri kateri se dijaki praktično usposabljajo z delom.

»To je odločitev v pravo smer. Spremembe se ne bodo zgodile čez noč, ker se v izobraževalnem sistemu tudi ne morejo spremeniti tako hitro, pomembno pa je, da pri vpeljevanju sprememb zares sodelujejo prav vsi deležniki,« poudarja Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto. Šolski center Novo mesto odlično sodeluje s podjetji in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, David pa je prepričan, da z želeno prenovo lahko spodbudijo boljši vpis mladih in tako dolgoročno podjetjem zagotovijo dovolj ustreznega kadra. »Vajeništvo mora dobiti pravi zagon. V Avstriji, Švici in Nemčiji se izkazuje kot uspešen ukrep. Mi smo usmerjeni naprej, prizadevamo se tehnološko ves čas posodabljati in želimo uvesti tudi izobraževanje za mehatronike ter na področju elektronike in gradbeništva. Prav tako se pogovarjamo s tekstilno stroko, da bi čez dve leti uvedli program s tega področja,« našteva Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto, ki v povprečju izobražuje več kot tri tisoč dijakov in skoraj tisoč študentov.

Sicer pa ves čas šolski center sledi tej viziji »z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svojo osebnost, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje. Soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kakovostnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice. Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje.«

Evropski socialni sklad bo k celotnemu znesku prispeval 17,2 milijona evrov, dobrega 10,8 milijona v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in nekaj več kot 6,3 milijona v kohezijski regiji zahodna Slovenija.