Po prvotnih napovedih iz leta 2006 bi moral novi, 600-megavatni blok v Šoštanju stati 655 milijonov evrov. Končna vrednost Teš 6 je sicer za 16 milijonov evrov nižja od tiste, ki jo je napovedal zadnji investicijski program. Dokument z oznako poslovna skrivnost, ki so ga pridobili na Siolu, razkriva, da je Teš samo za glavno tehnološko opremo Alstomu plačal več kot milijardo evrov. Vrednost pogodbe je še leta 2009 znaša 695 milijonov evrov.

Ob tem so Francozi na Teš prevalili za skoraj sto milijonov stroškov, povezanih s podražitvijo materialov za opremo. Dodatnih 25 milijonov je Teš plačal še za rezervacijo, ki je Alstom ni vštel v končno ceno. Posel z Alstomom je trenutno v sodni preiskavi, v kateri je tožilstvo osumilo 12 oseb na čelu z nekdanjim direktorjem Teš Urošem Rotnikom.

Poročilo razkriva, da neto sedanja vrednost, ki je ključni kriterij pri presoji ekonomike posamezne naložbe, v primeru Teša znaša minus 375 milijonov evrov. To je dobrih 240 milijonov evrov manj od neto sedanje vrednosti iz zadnje, šeste različice investicijskega programa. Donosnost naložbe na kapital znaša dva odstotka, kar je več kot sedemkrat manj od načrtovane. V Šoštanju naj bi investicijska vlaganja, ki so jih porabili za gradnjo Teš 6, vračali 23 let in ne 16 let, kot so predvideli v zadnjem načrtu.

Teš bo še nekaj let v rdečih številkah

Iz poročila izhaja še, da bo Teš še nekaj let v rdečih številkah. Samo v letih 2016 in 2017, ko obratuje blok 6, je ustvaril okrog 80 milijonov evrov izgube. Po napovedih, ki so jih izdelali v Tešu, se bo trend nadaljeval. Tekoče poslovanje Teš 6 bo šele leta 2020 na pozitivni ničli, ne pa tudi poslovanje elektrarne, ki bo avgusta znova zagnala prenovljeni blok 5.

V končnem poročilu je navedeno, da bo Teš 6 leta 2025 ustvaril skoraj 35 milijonov evrov čistega dobička. To pa se bo zgodilo pod pogojem, če bo HSE od Teš 6 električno energijo kupoval po ceni 80 evrov na megavatno uro, kar je skoraj enkrat več od trenutne prodajne cene. V Šoštanju nameravajo sicer do takrat že precej zmanjšati proizvodnjo električne energije iz Teš 6 (s 3,6 teravatne ure v letu 2016 na 2,9 teravatne ure). Pri tem nameravajo ohraniti isto ceno premoga.

Na infrastrukturnem ministrstvu so za portal pojasnili, da je končno poročilo v medresorskem usklajevanju pri pristojnih ministrstvih. Po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi vlado skrbelo močno poslabšanje finančnih kazalnikov investicije. V Tešu so sicer v sedmih mesecih izdelali kar štiri različice končnega poročila. Prvo že septembra lani, po eno pa še v februarju, marcu in aprilu.

K poročilu so priložili še recenzijo dokumenta. Njeni avtorji iz mednarodne svetovalne hiše Deloitte so Teš pri stroških opozorili na »slabo oceno projekta«, ki pa so jo pripisali »pomanjkanju izkušenj«. Vodstvu Teš pa so predlagali, da »izdela več scenarijev z variacijo tržne cene električne energije«.