Senat KPK je sprejel ugotovitve o posameznem primeru v zadevi predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida s strani zdravnikov - okulistov v javni zdravstveni mreži ter izdelave pripomočkov za izboljšanje vida v zasebnih družbah oziroma optikah.

Komisija je zavzela stališče, da okoliščine, ko pristojni zdravniki - okulisti, ki predpisujejo zavarovancem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripomočke za izboljšanje vida v breme ZZZS, ravnajo na način, da so »povezani« z zasebnimi gospodarskimi družbami oziroma s samostojnimi podjetniki za izdelavo pripomočkov za izboljšanje vida, predstavljajo kršitev integritete.

30 dni časa za predstavitev ukrepov

KPK je tako ugotovila in izpostavila sistemski problem, ki ga morata ustrezno preučiti ministrstvo za zdravje kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov in kot pristojni organ za izdajo dovoljenj za izvajanje okulistične dejavnosti ter ZZZS kot plačnik storitev okulističnih pregledov in plačnik optikom za izdane pripomočke za izboljšanje vida.

Ministrstvu in ZZZS je komisija naložila, naj na osnovi njenih ugotovitev sprejme ustrezne ukrepe.

Komisija je pozvala pristojna organa, da v roku 30 dni od poziva podata obrazložitev, kako oz. na kakšen način bosta pristopila k odpravi korupcijskih tveganj in zagotovitvi integritete na področju izvajanja okulistične dejavnosti in predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida, so še sporočili iz KPK.