Kot navajajo v KSS, do dogovora ni prišlo predvsem zato, »ker sta se glavni direktor Jani Jurkošek in tehnični direktor Boris Kumer pogajala očitno brez pooblastil za pogajanja«, saj dosežen dogovor z njima na naslednjih pogajanjih ni več veljal.

Kot pojasnjujejo v sindikatu, je »po že skoraj doseženem dogovoru z direktorjema podjetje že dogovorjeno dvakrat preobrnilo v celoti, kot da zavlačujejo in se iz stavkajočih norčujejo. Stavkajoči se ob tem sprašujejo, kdo sploh vodi podjetje, če ne glavni in tehnični direktor«.

Jeklarji so odločni, da gredo do konca in če bo potrebno, bodo po celodnevni stavki nadaljevali s stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev v celoti, napovedujejo.

Po navedbah sindikata imajo zaposleni v jeklarni dovolj težavnega dela »za mizerno plačo«, medtem ko njihovi sodelavci v drugih obratih zaslužijo enako ali celo več, njihovo delo glede pogojev dela pa da je dosti lažje in ni primerljivo s težkim delom jeklarjev.

Opozorilno stavko so že izvedli

V jeklarni je konec junija že potekala kratka opozorilna stavka, v kateri je sodelovalo od 80 do 90 delavcev od skupno okoli 150 zaposlenih v jeklarni. Vseh zaposlenih v podjetju je 350.

Vodstvo družbe Štore Steel je sredi junija zaključilo pogajanja o dvigu plač s Sindikatom kovinske in elektroindustrije. Osnovna plača vsem zaposlenim se bo po takratnih pojasnilih poslovodstva zvišala za sedem odstotkov, delavcem v jeklarni, kjer so delovne razmere najslabše, pa se bo količnik dvignil za eno ali dve točki.

V KSS ocenjujejo, da je dvig osnovnih plač, ko se dogovor natančneje prouči, v resnici minimalen in predstavlja prej le štiri odstotke. Bistvo njihove stavkovne zahteve je medtem predvsem dvig dodatka za pogoje dela, ki se je s spremembami sistemizacij z leti izničil.