Povsem spontano so se prebivalci Mislinje in drugih koroških občin danes zjutraj organizirali v protestno skupino in s prečkanjem ceste povsem ustavili promet. Na tak način so izrazili nejevoljo zaradi počasnosti države, ki še ni sprejela odločitev in ukrepov, ki bi omogočili začetek gradnje težko pričakovane ceste, zaradi katere bi bila vsakodnevna vožnja na Koroško in z nje v druge dele države hitra in varna.

Shod ni bil prijavljen, prav tako niso bili znani organizatorji, saj so se ljudje, približno 30 jih je bilo, med njimi so bili tudi nekateri župani, o tem dogovarjali kar prek družbenih omrežij in SMS-sporočil. A njihovo sporočilo politikom je bilo jasno: da cesto potrebujejo in nanjo niso več pripravljeni čakati v nedogled.

Pripravljalna dela naj se nadaljujejo

»Bil sem prepričan, da se bo to zgodilo, nisem pa vedel, kdaj. No, zdaj vem, čemu sem obtičal v koloni. A nič hudega, da bi le kaj pomagalo,« nam je dejal Slovenjgradčan, ki je v koloni obstal kakšne tri kilometre pred Mislinjo v smeri proti Koroški.

Mnogi so najprej pomislili, da se je zgodila prometna nesreča, a se je glas o protestu hitro razširil, zato so se vozniki osebnih vozil večinoma znašli po svoje in poiskali obvoze po lokalnih cestah, medtem ko vozniki tovornih vozil niso imeli druge izbire, kot da čakajo, da se promet sprosti. Vsi pa so ob tem pokazali precejšnjo mero strpnosti.

Hkrati je danes do 14. ure potekala tudi dopisna seja Sveta Koroške regije, na kateri so koroški župani sprejeli več sklepov glede zgraditve tretje razvojne osi. Zahtevajo brezpogojno nadaljevanje projektiranja od priključka avtoceste do Velenja – jug, in to kljub vloženi zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN). Na ustavno sodišče pa so že naslovili prošnjo, da o zahtevi odloča prednostno. Sploh pa po njihovem mnenju ni ovir za začetek gradnje od Slovenj Gradca do priključka Velenje – jug, ki bi tudi že bistveno izboljšal prometno dostopnost Koroške. Župani, združeni v Svet Koroške regije, zahtevajo tudi, da se zgraditev tretje razvojne osi vključi v novo finančno perspektivo EU po letu 2020.

Fazna gradnja v izogib zamudam

Današnjega shoda so se udeležili tudi nekateri župani ter koordinator Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Verhovnik. Ta je dejal, da so ljudje jasno izrazili svojo voljo in pokazali, da imajo izgovorov dovolj. Čeprav je bil tokratni shod spontan, pa je to šele začetek in se bodo v prihodnosti zagotovo še pojavljali tudi na drugih odsekih glavne ceste, ki vodi na Koroško.

Da postaja ta regija prav zaradi neustrezne cestne povezave nekonkurenčna, je poudaril tudi ravenski župan Tomaž Rožen. Kot so še spomnili koroški župani, je bila uredba za državni prostorski načrt od Slovenj Gradca do Velenja – jug sprejeta že septembra 2013 in bi se projekt vse od takrat lahko odvijal nemoteno, a se ni. Projekt pa je bil razdeljen na štiri odseke prav z namenom fazne gradnje in da bi se izognili časovni zamudi. Ta je zdaj že nastala, čeprav je tudi minister za infrastrukturo v odhajanju Peter Gašperšič minuli teden Korošce prepričeval, da so vsi zastavljeni roki še vedno dosegljivi.