Med 90 štipendijami za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, je MOL letos razpisala 16 štipendij za dijake, 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji, štiri štipendije za dodiplomski študij v tujini in devet štipendij za podiplomski študij v tujini.

Kot so na MOL zapisali na spletni strani, se na razpis lahko prijavijo dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno 2. letnika, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika, študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji od vključno 1. letnika, pa tudi študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij), od vključno 1. letnika

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije e-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 3. avgusta do izteka roka za prijavo. Za dijake se ta izteče 5. septembra, za študente pa mesec dni pozneje.

Na MOL ob tem dodajajo, da že od leta 1998 razpisujejo štipendije za dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in ustvarjalnosti ter dosegajo vidne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu. »Z razpisom štipendij za nadarjene želimo povečati krog upravičencev do finančne pomoči med šolanjem iz vrst tistih mladih, ki že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi ter z dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter obetajo strokovni in osebnostni razvoj. Ta ni pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta in države,« so zapisali.

Za štipendiranje mladih so v MOL, kot navajajo, skupaj namenili sedem milijonov evrov in podelili kar 1360 štipendij. Samo v zadnjih desetih letih so podelili 916 štipendij in zanje namenili 5,6 milijona evrov. pe