»Občina Straža ima novo pridobitev, vstopno-izstopno točko na reki Krki. Nahaja se pri novem šolskem mostu,« so na facebooku ponosno sporočili iz dolenjske občine. Objava je doslej doživela že več kot 240-delitev. Viralnosti ni doživela, ker bi se krajani navduševali nad tremi lesenimi stopnicami na brežini, ki naj bi kopalcem in učencem osnovne šole Vavta vas olajšale dostop do vode. Praktično vsi so zgroženi nad naslednjim podatkom v občinski objavi: »Investicijo je izvedlo podjetje Pagras d.o.o. iz Novega mesta, vrednost investicije slabih 13.000 evrov.« Razkriva namreč, da imajo v Straži ta čas najbrž najdražje tri stopnice v državi.

Kako lahko občina s približno 3800 prebivalci plača več kot 4300 evrov za stopnico, so se spraševali komentatorji. »Jaz imam 50 stopnic do zgornjega nadstropja. A sem zdaj plačal za stopnice več, kot je vredna cela bajta?« je zapisal Boris Mušič. »A manjka še kakšna slika? Ker tole niti slučajno ni vredno tega zneska. Sicer pa dobrodošli v bananaland,« je dodala Manca Svigelj. »Hm, če tole pogledam, smo drugi tir kar poceni dobili,« je pod objavo napisal Ferdo Grizli Strgar. In tako naprej.

Občina Straža je hotela zajeziti poplavo spletnega zgražanja in je na facebooku v četrtek objavila obširno pojasnilo in finančni razrez projekta gradnje treh stopnic. Uvodoma so zapisali, da so pobudo za gradnjo stopnic dali občani in vodstvo osnovne šole, ker so si želeli izvajati naravoslovne terenske delavnice na tem delu reke Krke.

Občina je njihovi želji ustregla in naročila izdelavo projektne dokumentacije za postavitev treh stopnic. Posel je dodelila podjetju Spina, ki je nato izdelalo še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo vstopno-izstopne točke na reki Krki. Projektant je pridobil soglasje ministrstva za okolje in prostor, soglasje zavoda za varstvo narave, direkciji za vode pa je občina plačala stavbno pravico na vodnem zemljišču v državni lasti. Ker je osnova geodetske dokumentacije izvedba geodetskega načrta, so naročili tudi to.

Kako lahko tri stopnice stanejo 13 jurjev

In kako se na brežini položi tri lesene stopnice, ki stanejo toliko kot novi renault clio? Najprej je treba strojno odstraniti zemljino, narediti izkop za temeljenje ter zagotoviti material za zasip, razkrivajo v občini Straža. Sledijo zidarska dela, in sicer izdelava betonskih temeljev, vrtanje lukenj v armiranobetonsko ploščo, vgradnja nerjavnih sidrnih palic, drenažno nasutje, gradnja betonskih robnikov, vgradnja odpornega kamna za zavarovanje roba brežine ter končno planiranje brežine. Tesar je nazadnje dobavil in zabil 12 lesenih pilotov ter montiral mostnice v treh nivojih. In stopnice so pripravljene za uporabo.

»Naj poudarimo, da ne gre za izvedbo privatne vstopno-izstopne točke, temveč za objekt, ki je zgrajen in namenjen javni rabi za večje število ljudi,« še piše v objavi občine Straža. »Na njem se lahko izvajajo šolske učne delavnice na prostem, je kakovostno zgrajen za večdesetletno uporabo, varen in statično stabilen ter ustreza vsem predpisom.

Opravičili so se podjetju Pagras, ker so navedli napačen podatek o strošku izvedbe gradbenih in tesarskih del. Skupaj z davkom je račun znašal 11.051 evrov. Torej »zgolj« 3683 evrov za leseno stopnico ob Krki. Seveda pa je k temu treba prišteti še znesek, ki so ga plačali novomeškim projektantom. Občinarji iz Straže ga v pojasnilu ne omenjajo. Iz aplikacije erar izhaja, da so 10. julija nakazali 2008 evrov. Pa smo že spet pri 13 tisočakih. Ne slabih, dobrih.

Občinsko pojasnilo javnosti seveda ni pomirilo. »Glede na opis izvedenih del bi lahko dodali še vijačenje vijakov iz titana ali magnezija, posek, obdelavo, tretiranje in vgradnjo ebenovine,« je na facebooku komentiral Boštjan Kulovec.