Namen slednjega je predvsem »spremljanje in opozarjanje na kakovost vode na lokacijah, ki jih občani uporabljajo za kopanje, niso pa opredeljene kot naravna kopališča«, so zapisali na mestni občini, kjer so z razpisom iskali izvajalca, ki bi kakovost vode spremljal med novembrom 2018 in oktobrom 2020. Izbrani izvajalec bo v tem času nadziral kakovost podzemne vode na štirinajstih merilnih mestih in kakovost površinskih vodotokov na devetih lokacijah. Na občini so prejeli eno ponudbo, na razpis se je prijavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s sedežem v Mariboru. A se na občini zanj niso odločili. Za nadzor kakovosti vode v sklopu razpisa so namreč zagotovili dobrih 146.000 evrov, vrednost prejete ponudbe pa je bila nekaj več kot 197.000 evrov. Ker se ponudnik pogajanj ni udeležil, so se odločili, da naročila ne oddajo.