Letalske družbe se v času turistične sezone, ko število potnikov presega njihove zmogljivosti in vzpostavijo novo letalsko povezavo ali povečajo število letov na določenih linijah, odločajo tudi za zakup letal drugih letalskih družb z osebjem ali brez (t. i. wet lease). Pri tem pa se dogaja, da potrošniki pogosto ne vedo, pri katerem letalskem prevozniku uveljavljati pravice, če gre kaj narobe, so danes sporočili iz Evropskega potrošniškega centra Slovenija.

Na center se je v preteklih mesecih v zvezi s tovrstnimi vprašanji obrnilo več potrošnikov, ki so letalsko vozovnico kupili pri Adrii Airways, let pa je nato opravil romunski prevoznik Carpatair ali slovaški Go2Sky.

Sodišče EU - to je presojalo na podlagi primera nemškega potnika, ki je vozovnico kupil pri prevozniku Tuifly, let pa je na podlagi pogodbe o zakupu letala dejansko opravila letalska družba Thomas Airways, kar je bilo navedeno tudi na vozovnici - je odločilo, da je treba šteti, da je dejanski letalski prevoznik (tisti, ki je odgovoren za odškodnino) družba, ki je sprejela odločitev za izvedbo konkretnega leta. V primeru nemškega potnika torej Tuifly.

To, da je na vozovnici navedeno, da let opravi določena družba, v zvezi s tem ni pomembno. Letalski prevoznik mora namreč potnika ob rezervaciji obvestiti, kateri prevoznik bo let opravil.

Odškodnina odvisna od dolžine leta in časa zamude

Kot je navedeno na spletni strani potrošniškega centra, mora po evropski uredbi v primeru zamude dejanski letalski prevoznik potnikom zagotoviti oskrbo, ki je odvisna od dolžine leta in dolžine pričakovane zamude.

Če gre za let, krajši od 1500 kilometrov, in zamudo, daljšo od dveh ur, so potniki upravičeni do obrokov hrane in napitkov ter dveh brezplačnih telefonskih klicev oz. sporočil po telefaksu ali elektronski pošti.

Če je zamuda daljša od petih ur, mora prevoznik potniku ponuditi možnost, da se odloči, ali želi nadaljevati potovanje ali pa ga prekiniti. V primeru, da potnik ne želi več potovati, mu mora prevoznik zagotoviti povratni let na izhodiščno mesto odhoda, če je to potrebno, in mu v roku sedmih dni povrniti stroške vozovnice.

Če želi nadaljevati pot in bo letalo poletelo šele naslednji dan, ima potnik pravico do brezplačne namestitve v hotelu in prevoza do kraja nastanitve.

Evropska uredba v primeru zamude leta ne predpisuje odškodnine, vendar je Sodišče EU odločilo, da je v zvezi s pravico do odškodnine mogoče potnike, katerih let ima zamudo, izenačiti s potniki, katerih let je odpovedan, če zaradi zamude izgubijo tri ure ali več.

To pomeni, da potnikom, ki prispejo v končni namembni kraj tri ure ali več po načrtovanem prihodu letala, pripada odškodnina enako kot potnikom, katerim je bil let odpovedan.

Višina odškodnine je določena v pavšalnem znesku (namen je zagotoviti povračilo škode potrošniku zaradi nevšečnosti in ni povezana z dejansko škodo, ki je nastala potniku) in je odvisna od dolžine leta.

Za lete do 1500 kilometrov je določena pavšalna odškodnina v višini 250 evrov, za lete znotraj EU, ki so daljši od 1500 kilometrov ter vse druge lete med 1500 in 3500 kilometrov znaša 400 evrov, za lete, ki so daljši od 3500 kilometrov, pa je višina odškodnine 600 evrov. Odškodnina se zniža, če prevoznik zagotovi nadomestni let in potnik na cilj prispe z manjšo zamudo.

Če je potnik o odpovedi leta obveščen več kot 14 dni pred načrtovanim odhodom, mu odškodnina ne pripada.