DVK je poročilo o izidu glasovanja na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru železniške proge Divača-Koper sprejela v četrtek. Za zakon je glasovalo 49,94 odstotka, proti pa 50,06 odstotka volivcev.

Ker pa kvorum 20-odstotne udeležbe ni bil dosežen, zakon ni bil zavrnjen. Na ponovljenem glasovanju je imelo pravico glasovati 1.711.510 volivcev, glasovalo pa jih je 257.139 oz. 15,01 odstotka vseh. Število volivcev, ki so glasovali proti, je tako predstavljalo le 7,45 odstotka vseh volivcev.

Vendar Kovačič ne priznava niti ponovljenega glasovanja, na katerem vlada ni sodelovala kot organizator referendumske kampanje, saj je bil po njegovi oceni ponovljen referendum »še en poskus v enakih okoliščinah«. Okoliščine so po njegovi oceni ostale nespremenjene oz. so se celo poslabšale, odvisnost rezultata referenduma od pogojev za enakovredno sodelovanje vseh akterjev v kampanji pa neposredna.

Zakon tako verjetno še kar nekaj časa ne bo začel veljati, naloga nove vladne koalicije, če bo do nje prišlo, pa bo tudi sprejem odločitve, kako naprej s projektom. Evropska komisija je sicer že pred drugim referendumskim glasovanjem sprostila pot za uporabo 44 milijonov evrov sredstev EU za pripravljalna dela, po referendumu pa še 109 milijonov evrov nepovratnih sredstev za samo izvedbo projekta nove železniške povezave med Divačo in Koprom, ki jih je Slovenija pridobila na t.i. blending razpisu v sklopu instrumenta za povezovanje Evrope.

Pripravljalna dela bi se lahko že začela, a se vsaj za zdaj še niso. Kakšna bo usoda zakona in koncepta gradnje drugega tira po metodi javno-javnega partnerstva prek projektnega podjetja 2TDK, je še vedno neznanka.