V upanju, da bi sojenje Stanku Omerzuju v prihodnje potekalo tekoče in nemoteno, je predsedujoča okrajna sodnica Karmen Krajnc začetek meseca razpisala več narokov. Vabila nanje je neposredno izročila obdolženemu predsedniku mariborskega delovnega sodišča, ko se je ta 8. junija – po skoraj enomesečni odsotnosti – udeležil glavne obravnave. Načrt se Krajnčevi ni izšel. Najprej je morala preklicati narok, razpisan za 23. junij, zatem je odpadel še petkov.

Čakajo na mnenje komisije

Razlog preklica narokov je bil enak: zdravstveno stanje obdolženega, so nam sporočili iz sodišča. »V teku je izdelava dopolnitve izvedenskega mnenja izvedenca medicinske stroke, na podlagi katerega bo sodišče ocenilo, ali je obdolženi sposoben za sodelovanje na glavni obravnavi,« piše v odgovoru, pod katerega se je podpisala Alenka Zadravec, predsednica okrožnega sodišča v Mariboru. Po naših neuradnih informacijah je Omerzu hospitaliziran na oddelku za kardiologijo UKC Maribor. Krajnčeva v izvedenskem mnenju, ki ga je naročila pri komisiji za fakultetna izvedenska mnenja v Ljubljani, pričakuje tudi odgovor na vprašanje, ali so Omerzujeve zdravstvene težave morebiti posledica zlorabe zdravil. Kdaj se bo postopek nadaljeval, ta čas ni mogoče napovedati.

Odmevni kazenski postopek, v katerem se dolgoletni predsednik mariborskega delovnega sodišča brani očitka dolgotrajnega zalezovanja nekdanje ljubimke, je zaznamovan s številnimi prekinitvami, ki so jih povzročili pravni manevri in zdravstvene težave obdolženega. Omerzujev zagovornik Viktor Osim je večkrat terjal izločitev predsedujoče sodnice in okrožne tožilke Ivanke Slana, nazadnje je izločitev sodnice skušal doseči tako, da jo je ovadil zaradi protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja. Maja, ko je bil Omerzu na bolniškem dopustu, mu sodišče nikakor ni uspelo vročiti vabila na sojenje. Izkazalo se je, da niti na delovnem sodišču niso hoteli prevzeti sodne pošte, naslovljene na predsednika, saj je to bilo pooblaščeni uslužbenki izrecno prepovedano. Majskega naroka se Omerzu ni udeležil, ker je ob tistem terminu šel na pregled k psihiatru. Zatem je odpotoval na Tenerife.

Poziv k odstopu

Na Omerzujeve manevre se je prejšnji mesec odzval minister za pravosodje Goran Klemenčič in pri disciplinskem tožilcu na sodnem svetu podal pobudo za uvedbo postopka. Pred kratkim je Omerzuja obiskal tudi predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič in ga (neuspešno) pozval k odstopu.

Obtožnica sodniku sicer očita, da naj bi oškodovanko več kot tri mesece nenehno klical in ji pisal z različnih telefonskih številk. Nekatera sporočila so bila ljubeča, druga grozeča. Prihajal ji je tudi zvonit na vrata, pošiljal ji je rože in jo prijavil, češ da doma dela na črno.