Predstavniki občine Kočevje in tamkajšnjega zdravstvenega doma so današnji novinarski konferenci povedali, da si ob vzpostavitvi omenjenih centrov ob polni sestavi obetajo 34 zaposlitev. Skupna vrednost programov, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna, bo dosegla približno 1,2 milijona evrov na leto. V centrih, ki bosta delovala v sklopu zdravstvenega doma, bo delovala strokovna skupina, sestavljena iz zdravnikov psihiatrov, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov, socialnih pedagogov, delovnih terapevtov, logopedov, specialnih pedagogov ter medicinskih in patronažnih sester. Centra bosta začela delovati 1. januarja prihodnje leto. Skrbela bosta za približno 60.000 ljudi z območja občin Kočevje, Ribnica, Metlika in Črnomelj. Njun sedež bo v Kočevju.