Dolgoletna želja trebanjske komunale po selitvi iz središča mesta na primernejšo lokacijo se uresničuje. Leta 2016 je določila lokacijo za gradnjo poslovno-logističnega centra in odkupila skoraj 13.000 hektarjev veliko zemljišče na območju industrijsko-poslovne cone na vzhodnem obrobju mesta. Te dni je komunala z izbranim izvajalcem, GPI Tehniko iz Novega mesta, podpisala 2,85 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo, približno pol milijona evrov pa je komunala, ki je v stoodstotni lasti občin Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog - Trebelno, že vložila v nakup zemljišča, ureditev dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka. V kratkem pričakujejo gradbeno dovoljenje, dela naj bi začeli najkasneje v prvih dneh julija, center pa naj bi začeli uporabljati maja prihodnje leto.

»Že davno je bilo jasno, da komunala, ki danes zaposluje 80 ljudi, ne spada v središče mesta. Organizacijsko-logistične težave so se še posebej stopnjevale v zadnjih letih, ko smo povečali obseg dejavnosti in s tem obseg dela ter nabavili veliko nove opreme,« pojasnjuje direktor Stane Tomšič. Dejstvo je tudi, da sta obe stavbi, v katerih trenutno deluje komunala in sta v lasti trebanjske občine, močno dotrajani, zato bi ju morali v vsakem primeru temeljito prenoviti. Občina namerava sicer na tem območju v prihodnjih letih graditi kulturni center.

V novi poslovno-logistični center zunaj mesta, tik ob državni cesti proti Mirnski dolini, bodo preselili celotno podjetje, od uprave do mehanizacije in opreme. Trenutno imajo na trebanjski komunali več kot 30 tovornih vozil in delovnih strojev, do leta 2025 naj bi jih po predvidevanjih uprave imeli še deset več. S poslovanjem na novi lokaciji po Tomšičevih besedah ne bodo več obremenjevali mesta s svojimi dejavnostmi. »Nova lokacija bo omogočila bistveno boljše pogoje za delo in opravljanje obveznih in izbirnih javnih gospodarskih služb, ki jih izvajamo na območju vseh štirih občin ustanoviteljic. Logistični center bo zgrajen za današnje potrebe komunale, kot tudi za predvideni razvoj podjetja v naslednjih 20 letih,« dodaja. ds