Napeto ozračje v Berlinu

Berlin, 4. – Vzhodnonemške oblasti so blokirale danes vse ceste, ki vodijo iz vzhodnega dela Berlina v zahodne sektorje. Poveljstvo zahodne berlinske policije je sporočilo, da je vseh 147 cest, ki vežejo zahodni Berlin z vzhodnim, zaprtih. Na 23 glavnih cestah so postavili barikade, na ostalih pa nadzorujejo sovjetski vojaki v družbi z vzhodnonemško policijo ves promet in pazijo, da prebivalstvo ne bi šlo iz enega sektorja v drugi brez posebnega dovoljenja.

Ob demarkacijski črti med vzhodnim in ameriškim sektorjem Berlina je prišlo do incidenta. Član ameriške vojaške policije je bil ranjen, ker je nanj streljal agent vzhodnonemške ljudske policije. Ameriški poveljnik v Berlinu, general Lemuel Matthewson, je protestiral zaradi incidenta pri predstavniku sovjetske kontrolne komisije v Berlinu Sergiju Denginu. V svoji noti je Matthewson označil ta incident kot »barbarsko in nedisciplinirano nasilje«, ki se je dogodilo »brez vsakega poprejšnjega opozorila ali provokacije«. (…)

Primorski dnevnik, 5. junija 1952

Odstranitev žičnih ovir okoli poslopja berlinskega radia

BERLIN, 9. – Britanski poveljnik v Berlinu general Coleman je nocoj poslal sovjetskemu poveljniku Denginu pismo, v katerem ga obvešča, da bodo danes ponoči odstranili žične ovire okoli poslopja berlinskega radia, ki je v angleškem sektorju Berlina. (…)

Medtem pa so vzhodnonemške oblasti danes sklenile odpovedati pogodbe, ki so jih sklenile z zahodnoberlinskimi tvrdkami glede tovornin. Zahodnonemške tvrdke bodo morale vsak dan plačati pristojbine za blago, ki ga bodo uvažale iz Zahodne Nemčije v Berlin. (…)

V zahodnih krogih so mnenja, da bi znal ta ukrep pomeniti uvod v morebitno blokado mesta in so zaradi tega zelo zaskrbljeni, ker se bodo pristojbine za prevoz premoga in drugega blaga iz Zahodne Nemčije v Berlin zvišale za sto odstotkov. (…)

Primorski dnevnik, 10. junija 1952

Pobegi iz Nemčije se nadaljujejo

FRANKFURT, Nemčija, 9. junija – Zavezniške zasedbene oblasti so objavile, da so pobegi Nemcev iz Vzhodne Nemčije v Zapadno Nemčijo zavzeli tak obseg, da vzbujajo zaskrbljenje. Begunci pripovedujejo, da se bojijo izgona v neznani kraj, pa tudi državljanske vojne.

Zavezniške oblasti imajo nadalje informacije, da so začeli Sovjeti in vzhodnonemški komunisti v masah izseljevati prebivalstvo iz obmejnih krajev med Vzhodno in Zapadno Nemčijo in jih seliti v notranjost sovjetske zone.

Enakopravnost, 10. junija 1952

Deportacije v Vzhodni Nemčiji

V Vzhodni Nemčiji so že koncem preteklega tedna pričele oblasti z izseljevanjem prebivalstva obmejnih vasi proti vzhodu. Ob preselitvi so smeli ljudje ponesti s seboj le 45 kg prtljage. Zato pa so na dnevnem redu pobegi prebivalstva iz Vzhodne v Zapadno Nemčijo. Begunci izjavljajo, da uporablja vzhodnonemška policija tudi strelno orožje, če se prebivalstvo brezpogojno ne podvrže njenim ukazom.

Slovenski Jadran, 13. junija 1952

Vzhodna Nemčija ni mirna: splošne stavke in – obsodbe

BERLIN, 21. junija – Sovjetska vlada, kakor tudi njene okupacijske oblasti v Vzhodni Nemčiji priznajo, da se je val uporov in splošnih stavk razširil na vso Vzhodno Nemčijo. V vzhodnem delu Berlina je policija aretirala na tisoče delavcev, ki so se bodisi upirali povrniti se na delo ali pa so v uporih aktivno sodelovali. (…)

Stavke se niso proglasile samo po tovarnah, marveč so v stavko stopili tudi železničarji. Sovjetska vlada sama priznava, da so delavci zažgali več tovarn, druge pa napadli. Samo v vzhodnem delu Berlina drži sovjetska uprava v strogi pripravljenosti dve oklopni diviziji. (…)

Enakopravnost, 22. junija 1953

Nove smrtne obsodbe na sovjetskem področju Nemčije

BERLIN, 22. – V Berlinu je vzhodnonemška policija danes streljala proti skupini dečkov na ozemlju britanskega sektorja in ubila 15-letnega dečka.

Kljub strogim ukrepom , ki so jih podvzeli v sovjetskem sektorju Berlina in v Vzhodni Nemčiji, je od sobote na nedeljo zbežalo v zahodni Berlin 782 oseb, ki so se udeležile zadnjih demonstracij in se bojijo aretacij. (…)

Včeraj je zahodnonemški list »Telegraf« javil, da se je na Saškem uprlo 100.000 nemških delavcev v rudnikih urana. List piše, da so delavci v teh rudnikih razorožili 2.000 članov vzhodnonemške policije in proglasili splošno stavko. V to pokrajino so takoj poslali ojačenja sovjetskih čet, ki so se spopadle z delavci. V borbah je padlo 25 delavcev, 30 pa je bilo ranjenih. (…)

Primorski dnevnik, 23. junija 1953

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si