Kot so sporočili iz sindikata, sta pogajalski skupini zbližali stališča in se dogovorili o bistvenih razhajanjih glede stavkovnega sporazuma. Tako so za nedoločen čas oz. do podpisa dokončnega stavkovnega sporazuma med pogajalsko skupino SŽ in stavkovnim odborom sindikata železničarjev zamrznili tako za danes med 10. in 14. uro napovedano opozorilno stavko na železniški postaji Koper kot vse nadaljnje stavkovne aktivnosti sindikata.

Sindikat je sicer v nizu napovedanih opozorilnih stavk v juniju in juliju izvedel le eno, in sicer prejšnji torek na ranžirni postaji Zalog. Sindikat železničarjev je med drugim zahteval, da vodstvo SŽ vse zaposlene obravnava enakopravno in da se zagotovi zadostno število zaposlenih.

Sindikat železničarjev Slovenije je eden od 10 reprezentativnih sindikatov na SŽ in je z okoli 2000 člani največji. Preostalih devet sindikatov predstavlja dve tretjini od približno 7500 zaposlenih. Ti so prejšnji torek z vodstvom SŽ podpisali spremenjeno kolektivno pogodbo za dejavnost železniškega prometa.