V Društvu Blaž Potočnikova čitalnica, župniji Ljubljana Šentvid, ki je lastnica tamkajšnjega pokopališča, in četrtni skupnosti Šentvid vztrajajo pri tem, da naj občina prekine razlastitveni postopek za pokopališče v Šentvidu. Zato so v nedeljo začeli zbirati podpise pod peticijo, s katero želijo doseči, da pokopališče ne bi prešlo v last občine. Za zdaj so zbrali približno petsto podpisov. Pobudi, naj pokopališče ostane v lasti župnije, se je pridružila tudi Nadškofija Ljubljana.

»Peticija gre v smer, da odkup za nekaj let odložimo. Kaj pa se bo spremenilo čez dve ali tri leta?« odgovarja župan Zoran Janković. Podpisnikom peticije sporoča, naj se obrnejo na državo, kajti ta je sprejela zakon, na podlagi katerega je občina začela razlastitveni postopek. Želje lokalne skupnosti sicer ni uslišala upravna enota, zato so se pritožili na upravno sodišče.

Različno tolmačenje zakona

Kot smo že poročali, se občina pri procesu razlastitve opira na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2016. Ta občinam, ki niso lastnice pokopališča ali nimajo urejene razpolagalne pravice, nalaga, da v desetih letih od uveljavitve zakona zagotovijo izvajanje pokopališke dejavnosti. In sicer tako, da je občina ali oseba javnega prava upravitelj pokopališča. Po mnenju župnika Ivana Jagodica to ne pomeni, da mora občina nujno postati lastnik, kot menijo na občini, ampak da bi bil mogoč tudi najem. »V zakonu sta obe opciji, oni pa so izbrali prvo,« pravi Jagodic. Janković mu odgovarja: »Jaz zakona ne razumem tako. Ne vem, zakaj bi šli v najemno pogodbo. Da bi plačevali letno najemnino? Naj nam dajo pokopališče brezplačno v uporabo. Nekdo naj mi razloži, kaj bi se v primeru najema spremenilo.«

Brane Kopač, ki vodi Društvo Blaž Potočnikova čitalnica, pravi, da bi težavo lahko rešili, če bi sklenili najemno pogodbo za en evro. »V končni fazi nam je vseeno, kdo je lastnik. Bojimo se drastičnih posegov v pokopališče. Skrbi nas, da bo prevladala ekonomska logika,« je povedal Brane Kopač.

Vsi bi razširili pokopališče

Župnik Ivan Jagodic pojasnjuje, da si želijo razširiti pokopališče levo in desno za šeststo grobov, parkirišča, poslovilne vežice in poslovilni plato. »Če je interes, se lahko pokopališče razširi na tak način. To si ljudje želijo in zaslužijo,« dodaja. Janković ima očitno podobne namene. »Želeli smo širitev pokopališča, a ministrstvo za okolje in prostor še vedno ne da soglasja za to vodovarstveno območje,« pravi župan. Župniku očita, da v zadnjih dveh letih, ko so potekali pogovori, ni pokazal interesa za to, da bi pokopališče bolje uredili.

V društvu, ki ga vodi Kopač, so še posebno zaskrbljeni, ker v razlastitveni postopek spada tudi kapela, v kateri počivajo duhovniki, ki so službovali v Šentvidu. Med njimi je narodni buditelj, naravoslovec, pesnik in skladatelj Blaž Potočnik. »Hočemo ohraniti kulturno dediščino,« je dejal Kopač in dodal, da so pred kratkim s svojimi sredstvi obnovili nagrobnike in spominske plošče.