Pri ministrstvu za javno upravo so objavili javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva v skupni vrednosti dveh milijonov evrov. Postavili so take razpisne pogoje, da so iz kroga prijaviteljev izločili večino nevladnega sektorja.

Razpis so razdelili v dva sklopa, v prvem bodo sofinancirali 80 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah, v drugem pa 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. Za sofinanciranje delovnih mest bodo razdelili dva milijona evrov; 1.600.000 evrov za prvi sklop in 400.000 evrov za drugi sklop.

Pri nevladnih organizacijah, ki se srečujejo s kroničnim pomanjkanjem trajnostnih finančnih virov, so se razpisa – izteče se 18. junija – zelo razveselili. A so ob branju razpisnih pogojev ugotovili, da so ti postavljeni tako, da večini onemogočajo prijavo. Kot ključni se je izkazal pogoj, da ima nevladna organizacija na dan prijave na razpis zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas oziroma dve delno zaposleni osebi za kvoto ene zaposlitve za polni delovni čas. Tega pogoja pa večina nevladnih organizacij ne dosega, saj nimajo zaposlenih.

Pisan na kožo dobro stoječim

»Razpis smo zasledili, a se zaradi tega pogoja o njem nismo niti pogovarjali,« je povedala tajnica društva bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo Danica Koren. V društvu imajo eno osebo zaposleno za polovični delovni čas in nekaj pogodbenih sodelavcev. »Ker smo na točki, ko širimo dejavnosti, bi potrebovali nekoga, ki bi nas razbremenil,« je povedala. Njihovi viri so članarina, razpis FIHO, na katerem vsako leto kandidirajo za sredstva, kandidirajo tudi na občinskih razpisih ter razpisih nevladnih organizacij. V preteklosti so se prijavili tudi za evropska sredstva. Pomagajo si s sponzorstvi in donacijami. To pa ne zadostuje, da bi lahko koga redno zaposlili.

Podobno ugotavljajo pri Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije. »Obstoječi viri financiranja niso trajnostni in omogočajo le zaposlitve za določen čas,« opozarja Larisa Hajdinjak, predsednica zveze. »Pričakovali smo razpis v upanju, da bomo končno lahko profesionalizirali svojo dejavnost. Zaposlenega bi potrebovali prav za to, kar izpostavlja razpis – na področju razvoja organizacije, zbiranja sredstev, marketinga, komuniciranja in podobno, a se že v osnovi na razpis ne moremo prijaviti.«

To pomeni, da je razpis pisan na kožo organizacijam, ki so finančno že zdaj dovolj močne, da lahko zaposlujejo. Takih je med vsemi nevladnimi organizacijami le šest odstotkov. Pri ministrstvu za javno upravo sicer navajajo, da je razpis odprt tudi za tiste, ki nimajo lastnih sredstev ali že zaposlenih, saj se lahko prijavijo kot projektni partner katere od organizacij, ki izpolnjujejo pogoje. Vendar tudi ta možnost organizacijam, ki ne izpolnjujejo pogojev, ne olajša prijave na razpis, odgovarja Larisa Hajdinjak, saj nimajo podatkov, katere so te organizacije oziroma katere so dovolj programsko sorodne, da bi v razpisu prevzele odgovornost tudi za program druge organizacije.