Enaindvajsetletna koroška študentka Univerze na Primorskem, ki želi ostati neimenovana, je v času študijskega leta nastanjena v večposteljni sobi tako imenovanega Čebelnjaka, koprskega študentskega doma, enega od javnih študentskih domov Univerze na Primorskem. Trenutno bi se morala osredotočati na izpitno obdobje, namesto tega pa se ukvarja s težavami z nastanitvijo. Do konca junija mora namreč zapustiti svojo študentsko sobo, saj ne izpolnjuje predpisanih izrednih pogojev, da bi ji subvencionirano bivanje podaljšali tudi poleti. Študentski domovi Univerze na Primorskem namreč v juliju in avgustu sobe raje oddajajo turistom, kar počnejo sicer tudi javni zavodi študentskih domov v Ljubljani ali Mariboru, a le če se študenti poletni nastanitvi v študentskem domu odpovejo prostovoljno.

Izpitne obveznosti niso zadosten razlog za bivanje

Študenti na podlagi razpisa o subvencioniranem bivanju v študentskem domu od države prejmejo odločbo za bivanje v času študijskega programa, praviloma za obdobje do 12 mesecev. Tisti, ki pogodbo sklenejo z javnimi študentskimi domovi Univerze na Primorskem, pa se morajo strinjati še s spornim sedmim členom, ki določa, da se »pogodba sklene za čas 10 mesecev, in sicer od 1. oktobra 2017 do 30. junija 2018 in od 1. septembra 2018 do 30. septembra 2018«. Člen sicer določa tudi izjeme. »Če bo stanovalec/ka potreboval bivanje v ŠD v času od 1. julija 2018 do 31. avgusta 2018 – zgolj in izključno za potrebe študijskih obveznosti, kar bo nedvomno dokazoval s potrdili visokošolskega zavoda, na katerem je vpisan, bo za to obdobje lahko sklenjen aneks k tej pogodbi,« piše v pogodbi.

Odmislimo za hip vtis, da javne Študentske domove Univerze na Primorskem poleti bolj mika turistična dejavnost kot zagotavljanje bivanja študentom (tržne cene oddajanja so pač višje od državnih subvencij); osredotočimo se na pogoje, ki jih morajo študenti izpolniti, da jim odobrijo bivanje tudi julija in avgusta. Na Univerzi na Primorskem, zanimivo, mednje ne prištevajo odločilne študijske obveznosti – opravljanja izpitov. Poletno bivanje v študentskem domu študentom omogočijo zgolj na podlagi potrdila fakultete oziroma delodajalca o opravljanju obvezne študijske prakse, o pisanju diplomske naloge, upoštevajo tudi potrdila zdravnika o kroničnih boleznih, o slabem socialnem statusu ali pa potrdilo v primeru poletnega dela.

Ministrstvo poziva, naj sporno prakso prekinejo

Na sporno prakso Študentskih domov Univerze na Primorskem že vrsto let opozarjajo predstavniki tamkajšnjega študentskega sveta, zdaj pa so nanjo opozorili tudi z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Aprila letos so tako vsem pogodbenim zasebnim in javnim dijaškim oziroma študentskim domovom poslali poziv, da je takšna praksa neustrezna. Vse, ki imajo s študenti sklenjeno pogodbo za deset mesecev, so pozvali, naj »nemudoma« sklenejo aneks za bivanje v obdobju 12 mesecev, kot uradno traja študijsko leto (od 1. septembra do 1. oktobra) in je obenem navedeno tudi v odločbi subvencioniranega bivanja, ki jo prejmejo študenti.

Na ministrstvu pravijo, da sicer ne nasprotujejo trženju prostih ležišč. »Ne more pa študentski ali dijaški dom pogojevati, v katerih primerih lahko študenti, ki so upravičeni do subvencije za bivanje za celo študijsko leto, to koristijo julija in avgusta,« so odločni na ministrstvu in poudarjajo, da morajo s študenti sklepati nastanitvene pogodbe za ves čas trajanja pravice do subvencioniranega bivanja, ki jo dodeli država.

Sklicevanje na avtonomijo

Univerza na Primorskem poziva ne bo upoštevala, so nam potrdili in to menda sporočili tudi ministrstvu. Kot nam je v telefonskem pogovoru pojasnjeval direktor Študentskih domov Univerze na Primorskem Vilijem Tisnikar, so kot univerza po zakonu upravičeni do avtonomije, z ministrstvom pa imajo očitno »različne poglede«. Morda ima tudi prav, saj ministrstvu razen pozivov ne preostane dosti drugega. Subvencij jim ne morejo odvzeti ali jih zahtevati nazaj, saj s prakso v resnici ne kršijo določila o nenamenski porabi sredstev – študentski domovi brez nastanjenih študentov tako in tako ne prejemajo državnih subvencij.

Posebnih sankcij najverjetneje ne bo, bi pa v skrajnem primeru lahko od pogodbe odstopilo ministrstvo. A to bi pomenilo, da bi študenti čez noč ostali brez nastanitev. Študentka, ki za posteljo v študentski sobi sicer plačuje 130 evrov na mesec, se bo na julijske izpite letos najverjetneje vozila iz Koroške, sicer pa si lahko svojo posteljo rezervira tudi pri spletnem ponudniku, kjer ponujajo nastanitve v študentskem domu, poleti preimenovanem v »hostel Port«. Gostje lahko najamejo sobo oziroma apartma za najmanj dve zaporedni nočitvi – v juliju je trenutno najugodnejša triposteljna garsonjera za 148 evrov.