V začetku aprila so velenjski župan Bojan Kontič, direktor podjetja MC Public Affairs Mihael Cigler in znani britanski filmski producent ter direktor podjetja Planet Matters Kent Leslie Walwin podpisali sporazum o sodelovanju pri pripravi projekta plavajočih hotelskih namestitev ob Velenjskem jezeru. Zdaj so z občine sporočili, da so začeli postopke za spremembo prostorskih aktov, kar je prvi korak, da se smeli načrti nekoč uresničijo tudi v praksi.

Prenova golf igrišč

Župan Kontič je tako že sprejel sklepe o začetku sprememb in dopolnitev treh prostorskih aktov, v katere posega predvidena nova raba prostora in so že objavljeni v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Filmski producent  Kent Walwin je že aprila predstavil svojo zamisel tudi v Velenju. Če se bodo načrti udejanjili, pa bo Velenje prvo mesto, ki bo dobilo hotel na vodi. Ob obali jezera bi vlagatelji zgradili apartmaje in druge objekte, denimo kliniko z estetsko kirurgijo. Kot so še razkrili, naj bi bile hiške z džakuziji razporejene v obroču na vodi, recepcija pa je načrtovana ob obali. V neposredni bližini, na kopnem, bi zgradili še počitniške hišice. V delu, kjer je golf igrišče, bi naredili kombinacijo golf vadišča in proge za kolesarje, uredili rolkarski park in postavili igrala. V Velenju zdaj razkrivajo še nekaj več podrobnosti. »Eden najbolj atraktivnih posegov v regiji je načrtovan na vzhodnem delu Velenjskega jezera, med vrtičkarskim naseljem Kunta Kinte in golf igriščem. Idejni predlog Kenta Leslieja Walwina je, da bi se na vodni površini velenjskega jezera ob obročastem plavajočem pontonu zgradilo približno 45 apartmajskih hišk, na kopnem pa podzemni hotel in približno 56 klasično grajenih malih turističnih apartmajev. Sprejetje sprememb in dopolnitev ustreznih prostorskih aktov bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in drugih dovoljenj s strani vlagateljev,« pravijo na velenjski občini in dodajajo, »vlagatelj želi v prostor dela jezera in objezerskih površin vlagati celovito in ga dograditi s servisnim objektom, dodatnimi pešpotmi, prometnimi dostopi, načrtuje tudi prenovo golf igrišča z drugimi spremljajočimi vsebinami, idejno zasnovo za to pa je prispeval Greg Dubiel.«

Prihodnje leto javna razgrnitev

Skladno s terminskim planom je v roku 45 dni predvidena izdelava strokovnih podlag, ki jih bo predložil vlagatelj in bodo določile predvideno rabo prostora ter celovito prikazale predvidene posege v prostor z vso gospodarsko javno infrastrukturo. »Postopek sprememb in dopolnitev prostorskih aktov je vezan na veljavno zakonodajo, znotraj katerega bo na podlagi izdelanih strokovnih podlag treba pridobiti in upoštevati vse smernice nosilcev urejanja prostora, med katerimi sta najpomembnejša Direkcija za vode RS in Agencija RS za okolje,« še pravijo na občini, kjer se obenem zavedajo, da zna ravno zato biti pot do cilja še dolga. Kot še dodajajo, bo v fazi javne razgrnitve in javne obravnave sprememb, do katere bo predvidoma prišlo v prvi polovici prihodnjega leta, sodelovala tako strokovna kot laična javnost. mm