Prihodki novomeške Krke, ki je bila leta 2010 prepoznana za zlato gazelo, so se povečali za pet odstotkov na 338,3 milijonov evrov, čisti dobiček je porasel za 16 odstotkov na 49,4 milijonov evrov. Pretežni del prihodkov, in sicer 94 odstotkov, je skupina ustvarila na trgih zunaj Slovenije, so po torkovi seji nadzornega sveta sporočili iz Krke. Količinsko se je celotna prodaja skupine z 10.963 zaposlenimi v letošnjem prvem četrtletju povečala za deset odstotkov.

V vzhodni Evropi 4-odstotni skok

Največja prodajna regija skupine Krka je vzhodna Evropa, kjer se je prodaja v omenjenem obdobju povečala za štiri odstotke na 106,2 milijona evrov. Pri tem je prodaja v Rusiji porasla za odstotek na 74,5 milijona evrov, rast je bilo opaziti tudi na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in srednje Azije.

Krka je za 106,2 milijona evrov ali za štiri odstotke več prodala v vzhodni Evropi, od tega je 74,5 milijona evrov prodala samo v Rusiji.

Regija srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je z 81,2 milijona evrov dosegla šestodstotno rast prodaje. Vodilni trg je bila Poljska, kjer je Krka prodala za 36,5 milijona evrov svojih izdelkov. Med trgi v tej regiji se je prodaja nekoliko zmanjšala le na Madžarskem.

Največji Nemčija, Francija in Španija

V zahodni Evropi je skupina Krka v prvem četrtletju povečala prodajo za tri odstotke na 74 milijonov evrov. Največji trgi v tej regiji so Nemčija, Francija in Španija. V regiji jugovzhodna Evropa, kjer sta Krkina ključna trga Romunija in Hrvaška, se je prodaja povečala za 14 odstotkov na 44,2 milijona evrov. Prodaja na čezmorske trge je porasla za odstotek na 11 milijonov evrov.

V Sloveniji je Krka v tem obdobju povečala prodajo za tri odstotke na 21,7 milijona evrov. Kot so izračunali v družbi, je Krka z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

Dobiček skoraj za četrtino višji

Skupina Krka je v prvem četrtletju prodala za 279 milijonov evrov zdravil na recept, kar je šest odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in predstavlja 82,5-odstotni delež v skupni prodaji. Prodaja se je povečala v vseh regijah, najbolj pa v jugovzhodni Evropi, na čezmorskih trgih, ter v srednji in vzhodni Evropi.

V prvem četrtletju 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 19,3 milijona evrov. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 11 odstotkov, je skupina ustvarila 34,2 milijona evrov prihodkov, z veterinarskimi izdelki ob sedemodstotnem padcu 16,4 milijona evrov, s prodajo zdraviliško-turističnih storitev pa osem milijonov evrov prihodkov. Prodaja slednjih se je povečala za šest odstotkov.

Dobiček pred davki skupine Krka je znašal 57,1 milijona evrov in je bil 24 odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju. V prvem četrtletju 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 19,3 milijona evrov. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti. sta