V štirih občinah z najmanj 50.000 prebivalci, to so Ljubljana, Maribor, Kranj in Koper, je na začetku letošnjega leta živelo skoraj 25 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije.

V Ljubljani, po številu prebivalcev največji občini, se je število prebivalcev v letu 2017 povečalo za 600 oz. 0,2 odstotka, na več kot 289.500. Število prebivalcev se je povečalo še v 90 drugih občinah, od tega najizraziteje v občinah Mengeš in Divača, za 2,1 odstotka.

V 110 občinah z manj kot 5000 prebivalci pa je živelo 15 odstotkov prebivalcev. Dve občini sta imeli manj kot 400 prebivalcev, to sta Hodoš (362) in Osilnica (370). Povprečno najmlajši prebivalci so živeli v Občini Komenda (38 let), povprečno najstarejši pa v Občini Kostel (50,6 leta).

Delež otrok z največjim porastom v občini Rogašovci

Največ otrok (0-14 let) med prebivalci je bilo v občinah Komenda (21,1 odstotka) in Gorenja vas-Poljane (21 odstotka). Delež otrok se je v letu 2017 sicer najbolj povečal v občini Rogašovci, in sicer za 1,1 odstotne točke na 14,4 odstotka. Največji delež prebivalcev, starih 80 ali več let, pa je bil v občinah Osilnica in Gornji Grad (8,6 odstotka).

Število žensk je v najbolj presegalo število moških v občini Murska Sobota (111 žensk na 100 moških), razmeroma najmanj žensk pa je živelo v občini Zavrč (62 žensk na 100 moških), še kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).