Mednarodni dan družin je vsako leto kot nalašč za prepoznavanje in nagrajevanje podjetij in organizacij, ki želijo biti tudi v širši javnosti prepoznana za družini prijazni. Ekvilib inštitut, ki nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je tako danes podelil certifikate Družini prijazno podjetje 15 podjetjem, od tega jih je 12 prejelo polni certifikat, tri podjetja pa osnovnega. V projekt certificiranja se je tako do danes priključilo več kot 260 slovenskih podjetij in organizacij.

Družine in vključujoče družbe

Podelitev, ki jo Ekvilib podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, sovpada z Mednarodnim dnevom družin, ki ga sicer obeležujemo 15. maja, letošnje geslo Mednarodnega dneva družin pa se glasi Družine in vključujoče družbe.

Podjetja in organizacije, ki so prejele osnovne certifikate Družini prijazno podjetje, so MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.. Polne certifikate Družini prijazno podjetje pa so prejela naslednja podjetja in organizacije: Adriatic Slovenica d.d., Biotehniški center Naklo, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, CENTERKONTURA d.o.o., Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Javne službe Ptuj d.o.o., Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Kadrovske storitve d.o.o., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom Novo mesto.

Podelili tudi posebne zahvale

Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2011 dalje: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Društvo Projekt Človek, Elektro Gorenjska, d.d., Fiposor d.o.o., Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., MARIBORSKI VODOVOD j.p. d.d., NLB d.d., Saubermacher-komunala Murska Sobota d.o.o., SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo, SmartIS d.o.o., Steklarna Hrastnik d.d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z..

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod in podobno ter hkrati v večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša pozitivne ekonomske učinke. jpš