Kot najbolj prodorna ideja je bil prepoznan projekt o novih načinih varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin (Biotehniška fakulteta in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Kemijski inštitut), na drugo mesto pa se je uvrstil projekt Ali-mAb kromatografija (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani). Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli denarno nagrado iz rektorjevega sklada v skupni vrednosti šest tisoč evrov, ekskluzivno članstvo v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju in podporo pri komercializaciji inovacije.

Prihodnost hlajenja in ogrevanja

Potrebe po hlajenju in klimatizaciji se bodo zaradi hitrega razvoja manj razvitih držav in globalnega segrevanja ozračja še drastično povečale, najbolj razširjena tehnologija hlajenja, tj. parno-kompresorska tehnologija, pa je stara, relativno neučinkovita in še vedno ekološko sporna. Nagrajena inovacija hibridnega sistema hlajenja/ogrevanja - združuje klasično, parno-kompresorsko tehnologijo in elastokalorično tehnologijo, ki po ocenah številnih strokovnjakov kaže največji potencial kot hladilna/ogrevalna tehnologija prihodnosti. Uvedba hibridnega sistema obeta višje izkoristke, dopušča nižje moči parno-kompresorskega sistema, kar predstavlja manjšo porabo energije in okolju neprijaznih hladiv ter omogoča postopno uvajanje zelene alternativne tehnologije elastokaloričnega hlajenja/ogrevanja.

Za prepoznavnost in nadaljnji razvoj

Doc. dr. Andrej Žerovnik je po razglasitvi najprodornejših idej povedal: »Vesela sva, da je najina inovacija dobila nagrado, saj s tem pridobiva tudi na prepoznavnosti, in prav je, da širimo zelene tehnologije. Ravno tako nama veliko pomeni pridobljena pomoč v obliki mentorstva in svetovanja s strani LUI, saj nama bo to pri nadaljnjem razvoju in trženju v veliko pomoč.« »Nagrada predstavlja potrditev za dosedanje delo in je hkrati tudi velika motivacija za naprej. Cilj je, da nama s to inovacijo uspe postopno vpeljati elastokalorično hlajenje/ogrevanje kot tehnologijo zelene prihodnosti v vsakdanjo uporabo,« je dodal doc. dr. Jaka Tušek.