Prvi maj je po besedah ministrice za delo, ki opravlja tekoče posle, povezan z bojem za pravice delavcev ter za njihovo pravno in socialno varnost. »Je praznik, ki simbolizira družbeni razvoj in zagotavljanje dostojnega življenja ljudi. Obeleževanje tega praznika je spomin na vse, ki so nam izborili delavske pravice, hkrati pa je to priložnost za pogled na trenutne razmere na trgu dela in čas za premislek o prihodnosti dela,« je po navedbah ministrstva poudarila Kopač Mrakova.

Smer prava, a na cilju še nismo

Danes smo se po njenih besedah že navadili, da ne bomo celotnega delovnega obdobja opravljali pri enem delodajalcu. Prav tako se bomo morali navaditi, da so oblike dela različne. »In naša naloga, naš izziv je, da poskrbimo in zagotovimo dostojno delo ne glede vrsto, obliko ali način opravljanja dela. V prihodnje se bomo torej morali posvetiti iskanju rešitev, kako zagotoviti pravno, socialno in ekonomsko varnost za vse,« je poudarila ministrica.

Prve korake v tej smeri so po njenih besedah naredili v okviru projekta za dostojno delo in preprečevanje prekarnosti. Inšpektorji imajo po novem posebno pristojnost glede zagotavljanja plačila za delo in omejevanja uporabe atipičnih oblik dela, takrat ko bi moralo biti sklenjeno delovno razmerje. »Smer je prava, vendar še nismo tam, kjer bi želeli biti,« meni.

Kot pomemben dosežek je izpostavila tudi uskladitev višine minimalne plače na znesek nad pragom tveganja revščine. Ugodne gospodarske razmere pozitivno vplivajo na trg dela, zato se zmanjševanje števila brezposelnih oseb nadaljuje. Rast gospodarske aktivnosti vpliva tudi na ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje zaposlitvenih možnosti. Človeški kapital stopa v ospredje in po nekaj letih lahko po mnenju Kopač Mrakove pričakujemo dvig plač.

Stabilna delovna razmerja so in bodo temelj dobrih odnosov med delavci in delodajalci

Na področju varnosti in zdravja pri delu vlada razvija sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom. »Ustvariti in vzdrževati moramo delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje delavcev skozi celotno delovno dobo, da bodo lahko delali dlje in jim bo opravljeno delo v osebno zadovoljstvo,« je pozvala ministrica.

Korak v tej smeri po njenih besedah predstavlja resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2018-2027, ki jo je marca sprejel DZ. Pri oblikovanju ciljev nacionalnega programa so upoštevali spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedi novih tveganj v delovnem okolju.

»Kot osnovni in najpomembnejši standard, ki ga bo treba braniti tudi v 21. stoletju, bo torej zagotoviti ekonomsko, pravno in socialno varnost vseh oblik dela. Stabilna delovna razmerja so in bodo temelj dobrih odnosov med delavci in delodajalci ter družbe kot celote,« je v poslanici še poudarila Kopač Mrakova.