Odpiranje ponudb za nabavo več sto vojaških terenskih vozil in specialnih vozil za potrebe ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje je na obrambnem ministrstvu potekalo 28. marca. Ponudbe za dobavo vozil je oddalo pet ponudnikov, od tega štirje domači in en tuji.

Na podlagi presoje prispelih ponudb je ministrstvo za dobavo 300 vojaških in specialnih terenskih vozil izbralo podjetje Franz Achleitner. Za skupaj skoraj 26 milijonov evrov tako ministrstvo načrtuje nabavo 210 vojaških terenskih vozil z osnovno opremo, 60 vozil z dodatno opremo in 30 specialnih terenskih civilnih vozil s priključki za vojaške namene.

Podjetje Franz Achleitner je sicer ponudil dobavo vojaškega terenskega vozila z osnovno opremo za 89.457 evrov, vojaškega terenskega vozila z dodatno opremo za 117.357 evrov in specializiranega terenskega civilnega vozila s priključki za vojaške namene za 83.848 evrov. Za vsa vozila je ponudil 48 mesecev garancije.