Odgovor: Če soglašata s spremembo, to lahko storita v postopku izravnave meje. Pri tem morata biti izpolnjena le dva pogoja, in sicer mora biti tisti del meje, ki ga želita spremeniti, evidentiran kot urejen, obenem pa se površina manjše parcele, ki se dotika meje, ki se izravnava, ne sme spremeniti za več kot 5 odstotkov svoje površine oziroma se ne sme zmanjšati za več kot 500 m2.

Podobno kot v postopku urejanja meje morata najprej naročiti izdelavo elaborata izravnave dela meje pri geodetskem podjetju. Priložiti morata vajini soglasji. Ko je elaborat izdelan, zahtevata uvedbo upravnega postopka za evidentiranje izravnanega dela, kjer se bo na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju izravnanega dela meja ta del meje vpisal v zemljiški kataster kot urejen del meje.

Če meja, ki jo želita izravnati, še ni evidentirana kot urejena, morata hkrati začeti postopek evidentiranja urejene meje in evidentiranje izravnanega dela meje. V tem primeru mora biti elaborat za izravnavo meje enoten in mora vsebovati še sestavine elaborata za ureditev meje.

Vprašanje: Dovozna pot, ki vodi do naše hiše, gre delno po naši in delno po sosedovi parceli. Kako lahko uredimo mejo tako, da bo dovozna pot v celoti na naši parceli?

Odgovor: Če zaradi spremembe meje ne bi prišlo do zmanjšanja manjše parcele, ki meji na mejo, katero se želi spremeniti, za več kot pet odstotkov oziroma ne za več kot 500 m2, lahko to uredite z izravnavo meje. Pogoj je, da sta s sosedom soglasna glede tega in da je tisti del meje, ki se želi spremeniti, že evidentiran kot urejen.

Druga možnost je izvedba postopka parcelacije v postopku delitve parcel, kjer si po opravljeni delitvi na podlagi pravnega posla izmenjata parcele tako, da bodo tiste, na katerih pelje dovozna pot do vaše hiše, vaše v zameno za neki drugi enakovredni del vaše parcele. To storita s sklenitvijo pravnega posla (denimo z menjalno pogodbo), da bo prišlo do spremembe lastništva, saj lahko le na podlagi pravnega posla spremenita lastništvo nepremičnin v zemljiški knjigi.

Postopek izravnave meje se opravlja tudi, kadar potek meje ovira uporabo nepremičnine zaradi njenih nepravilnih oblik, da se lažje obdeluje zemljišče, uporablja svojo nepremičnino, postavi živo mejo… Na podlagi sporazuma si lahko s sosedom izmenjate dele sosednjih parcel, s čimer se površina bistveno ne bo spremenila, se bodo pa zato lahko nepremičnine precej učinkoviteje uporabljale.

Mag. Boštjan J. Turk